Stendörren vill utveckla grönaste logistikstaden

7 december 2017

Med en nyligen lanserad nyproduktionssatsning kallad GreenHub Bro, har Stendörren fastigheter 400 000 kvm i Nygård ämnat för lager och logistik. Här satsar stendörren på utveckla Sveriges grönaste logistikstad.

Visionsbild över Stendörrens nyproduktion GreenHub Bro i Nygårds industriområde. Bild: Stendörren

Intervju med Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef, Stendörren Fastigheter.

Var i Storstockholm äger ni lokaler?

– Stendörren Fastigheter äger och utvecklar lokaler för lager, logistik, industri och kontor i Storstockholm och Mälardalen. Vi har ett nittiotal fastigheter och finns i områden som bland annat Ulvsunda, Högdalen, Veddesta, Brunna, Bro, Uppsala, Enköping och Eskilstuna.

Kan du berätta om några specifika objekt som är lediga just nu?

– Vi har precis lanserat vår nyproduktionssatsning GreenHub Bro där vi har möjlighet att bygga ca 400 000 kvm för lager och logistik. Området ligger strategiskt placerat i Nygårds industriområde, som är ett av Storstockholms bästa logistiklägen och har järnvägsanslutning från stambanan. Här ska vi tillsammans med våra blivande hyresgäster utveckla Sveriges grönaste logistikstad. Sedan finns det fortfarande möjlighet att hyra lokaler i vårt förädlingsprojekt, Point Nacka, där vi har ytor som passar för blandverksamheter i behov av kontor, produktion och lager.

Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef, Stendörren Fastigheter

Vad är det viktigaste för er i relationen med en hyresgäst?

– Att vi på Stendörren har ett stort och långsiktigt engagemang. Därför tycker vi att det är viktigt att leverera lokaler där hyresgästerna trivs och deras verksamheter har möjlighet att utvecklas. För att lyckas med det vill vi ha en nära dialog och samarbete under hela hyresförhållandet, för att kunna vara lyhörda och möta de önskemål som kan dyka upp.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

– Att allt det som diskuterats mellan parterna fångats upp på ett tydligt sätt i avtalet, framförallt gällande hur lokalerna ska utformas och vem som ska ansvara för vad under hyresförhållandet.

På vilket sätt arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljöfrågor?

– För oss är miljöfrågor väldigt viktiga. Vid nyproduktion certifierar vi våra byggnader och erbjuder hyresgäster att teckna så kallade gröna hyreskontrakt. Vi ser kontinuerligt över hur vi kan förbättra energianvändningen i våra hus genom att bara köpa in grön el och byta ut gamla oljepannor mot berg- och fjärrvärme för att minska miljöpåverkan.

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst och hur kan de undvikas?

– Det är oftast ganska små missförstånd som är lätta att reda ut men som handlar om hur lokalen ska anpassas. För oss som långsiktig hyresvärd är det viktigt att vara extra tydlig vid avtalsskrivning, men även lösningsorienterade om missförstånd skulle uppstå.

Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

– Jag tycker att man ska se ett hyresförhållande som en långsiktig relation, därför är det viktigt att välja en hyresvärd som är flexibel och lyhörd samt har möjlighet att möta både nuvarande och framtida behov.

Vilka tips kan du ge till lokalsökande företag?

– Lägg tid på att identifiera era behov i ett tidigt skede, var tydliga med era förväntningar och önskemål, det är väl investerad tid som både underlättar processen framgent och spar pengar.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.