Start up-distrikt i Malmö

21 april 2023

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade under onsdagen att etablera ett start up-distrikt i Malmö stad. En förstudie har visat att Malmö är en stad som har alla förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt startupdistrikt i form av infrastruktur, fysiska tillgångar och närhet till framför allt universitetet och entreprenörsmiljöer i stadsnära miljö. Därför ska nu ett start up-distrikt etableras på Universitetsholmen, där Malmös start up-hus MINC redan är beläget.

Ett start up-distrikt är ett kluster med aktörer från olika områden inom näringslivet, forskning, riskkapital, idéskapare och offentliga aktörer som tillsammans skapar en grogrund för innovation. För att bli framgångsrikt behöver ett start up-distrikt ha en uttalad profil som håller ihop distriktet. Profilen behöver dessutom bygga på stadens etablerade styrkeområden och dess historia. Hållbarhet och omställning är, bredvid den starka techscenen, några av Malmös främsta styrkeområden och här har Malmö redan tagit en internationell position.

Genom att etablera ett start up-distrikt i centrala Malmö och utnyttja stadens gröna och hållbara profil så kan vi utveckla staden och näringslivet ytterligare.

Malmö har redan idag en etablerad och spännande start up-scen. Det som saknas är en gemensam målbild och arena för att utvecklingen ska ta mer fart. Det kan Malmö Startup District bidra med, och därmed också bidra till både innovation, fler företag och jobbskapande i Malmö.

Nästa steg blir att engagera och involvera intressenter, utforska finansieringsmöjligheter, formulera en konceptidé för distriktet, bygga varumärket, inhämta kunskap och erfarenheter samt fortsätta utforska den tilltänkta platsen på Universitetsholmen.

- Malmö har ett starkt näringsliv, där mängder av nya företag startas dagligen. Genom att etablera ett start up-distrikt i centrala Malmö och utnyttja stadens gröna och hållbara profil så kan vi utveckla staden och näringslivet ytterligare, och skapa en grogrund för både fler före företag och fler arbetstillfällen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande

- Engagemanget och den starka konkurrenskraften i staden har satt Malmö på kartan som ett internationellt nav för entreprenörskap och företagsamhet. Med goda förutsättningar för ett framgångsrikt start up-distrikt kan staden i nära samverkan med näringslivet ta steg för att accelerera innovationen och tillväxten i Malmö, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande

- Malmö är redan idag en högintressant stad för startupbolag, och genom ett start up-distrikt kan den positionen stärkas ytterligare. Det är viktigt inte minst eftersom det är företag inom den här kategorin som nu tar fram många av lösningarna inom hållbarhet för klimat och miljö, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.