Starka branscher i ett växande Växjö

21 december 2017

Växjös läge ger staden en 360°-marknad med närmare två miljoner människor inom två timmars restid, vilket gynnar både besöksnäring, handel och kompetensförsörjning. Detta enligt Björn Collin, Näringslivsutvecklare.

Växjö_universitet.jpg
Växjö har en lång traditon som utbildningsstad.

Intervju med Björn Collin, Näringslivsutvecklare, Växjö kommun, om Växjö idag och framöver.


Vad kännetecknar Växjö idag?

- Växjöregionen är centrum för utbildning, handel, idrott, kultur och upplevelser mitt i södra Sverige. Här bor 140 000 människor, varav 65 000 i Växjö stad. Antalet invånare växer snabbt. Regionen rankas högt som en plats att bo på. Det är lätt att få ihop livspusslet med närhet till bra skolor, spännande jobb och stimulerande fritid. Antalet invånare har ökat kraftigt. Bara Växjö stad ökade med 13 600 personer mellan 2000-2015. Det byggs som aldrig förr och regionen har blivit ett centrum för att bygga billigt, energisnålt och höga hus i trä. De kommande åren förväntas fler är 3 000 bostäder byggas på Växjö stationsområde, i Arenastaden, på landsbygden eller något annat av våra många bostadsutvecklingsområden. Men med stor sannolikhet med utsikt över någon av alla våra sjöar.

Regionen har ett strategiskt läge mitt i södra Sverige, i skärningspunkten mellan stambanan från Stockholm till Malmö och kust-till-kustbanan från Göteborg till Kalmar och Karlskrona. Regionen är också knutpunkt i nätet av riksvägarna från Malmö till Linköping, från Halmstad till Kalmar, från Karlskrona till Göteborg samt till Jönköping. I kombination med Växjö Småland Airport ger det en interregional, nationell och internationell kommunikation som gör det lätt för människor att ta sig från regionen och ut i världen, och ta hela världen till oss. Vårt läge ger oss en 360°-marknad med närmare två miljoner människor inom två timmars restid vilket gynnar både besöksnäring, handel och kompetensförsörjning. Länet har högst inpendling i Sverige och attraherar medarbetare från både när och fjärran. Detta signalerar att länet har ett attraktivt näringsliv, centralt geografiskt med bra kommunikationsmöjligheter.

Arbetsmarknadsregionen utvidgas alltmer, men tack vare den höga livskvalitén väljer många att bosätta sig i regionen för att arbeta här eller dagspendla till exempelvis Malmö, veckopendla till Göteborg, Stockholm eller världen. Det strategiska läget har också gjort oss till en attraktiv, snabbt expanderande logistikregion och ett centrum för e-handel. Via stambanan, Baltic-Link och vägnätet når gods snabbt hamnarna eller direkt ut till mer än 60 procent av Nordens befolkning inom 24 timmar. Smidig logistik är avgörande för vårt exportintensiva näringsliv - exportvärdet är högst i Sverige per capita. Den småländska entreprenörsandan spirar i regionen som präglas av en starkt innovativ, industriell tradition och hög hållbar tillväxt. Här har koldioxidutsläppen på 20 år minskats med 54 procent samtidigt som BRP ökat 89 procent, tack vare många strategiska satsningar i Europas Grönaste Stad. 1996 var Växjö kommun först i världen med att säga att vi skulle bli fossilbränslefria och målet är att kommunorganisationen ska vara fossilfri 2020 och kommunen som område ska vara fossilfritt 2030.

Växjö har en lång tradition som utbildningsstad med många bra grundskolor, nio olika gymnasieskolor, flera olika yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskolor och universitet. Sammantaget erbjuds de flesta typer av utbildningar på alla nivåer och områden. Näringslivet, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, kommunerna och utbildningsanordnarna har ett nära samarbete för att snabbt kunna skräddarsy de utbildningar som behövs för att tillgodose företagens behov. Som Sveriges starkaste exportregion är det naturligt att det finns många företag med internationella medarbetare, inte minst Ikea i Älmhult. Därför finns IB-skolor (International Baccalaureate) både på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. I Älmhult finns förskola och grundskola medan gymnasienivån är under utveckling. I Växjö erbjuds årskurs 7-9 samt gymnasienivå. Årskurs 0-6 startar till hösten 2017. Dessutom startar engelsk förskola under året. Linnéuniversitetet profileras internationellt med framgångsrik forskning, högt söktryck och ett nära samarbete med näringslivet. Här finns utbildningar inom energi och miljö, elektronik, datateknik, industriell ekonomi, logistik och mycket mer. Med cirka 31 000 studenter, 2 000 anställda, 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser utgör universitetet en stark bas för regionens kompetensförsörjning. Inom kort kommer även en riktad satsning på förnybar energi att presenteras.

I Växjö City, Årets stadskärna 2010, kan du uppleva cityliv på småländska. Eller kanske shoppa på Grand Samarkand, Sveriges och Nordens bästa köpcentrum 2012. I Sveriges Idrottsstad 2013 kan du uppleva höjdpunkter på elitnivå i ishockey (Go Lakers!), innebandy (Heja Vipers!), fotboll och friidrott i nybyggda Arenastaden, eller passa på att utöva din egen favoritidrott. I årets kulturkommun 2017 finns en stor bredd av upplevelser i form av teater, konserter, utställningar, festivaler och mycket mer. I Matlandethuvudstaden 2015, som blivit ett nationellt centrum för närproducerad, småskalig och hållbar mat kan du toppa det hela med god mat och dryck på någon av restaurangerna eller caféerna omnämnda i White Guide eller kanske på PM & Vänner med en stjärna i Guide Michelin. Avsluta med att krypa ner i en mjuk säng på ett slott, en herrgård eller kanske ett glashotell så är upplevelsen fulländad!

Björn Collin, Näringslivsutvecklare, Växjö kommun


Hur ser näringslivet ut i Växjö?

– Företagsklimatet rankas av Svenskt Näringsliv bland de främsta i Sverige, med Växjö på första plats bland större städer. Det finns ett starkt och differentierat näringsliv med tillväxt i samtliga branscher som erbjuder många olika spännande jobb. Från 2010 till 2015 har sysselsättningen ökat med 13 procent och företagandet med 31 procent. Totalt har cirka 3 000 nya arbetstillfällen tillkommit vilket betyder att Växjö växer betydligt snabbare än jämförbara större städer. Här finns en rad starka branscher och kluster med Sveriges näst starkaste IT-kluster i spetsen. Branscher som logistik, träbyggande, möbler, glas, aluminium och tunga fordon är karaktäristiska för regionen. Nätverkande och samverkan, ofta i samarbete med Linnéuniversitetet, är en viktig faktor bakom regionens tillväxt. Genom Nätverket Expansiva Växjö men också genom satsningar såsom Information Engineering Center, Tunga Fordon, Smart Housing Småland och Linnaeus Technical Centre med flera.

Hur ser lokalutbudet ut i kommunen?

– Tack vare den starka tillväxt som råder har många lediga lokaler fyllts upp de senaste åren, inte minst när det gäller ytor för logistik. Det finns fortfarande lediga lokaler och framför allt ett gott samarbete med ett stort antal lösningsorienterade fastighetsägare som med om-, till- eller nybyggnation skapar de ytor som behövs.

Vilka nya projekt är på gång i kommunen?

– Det pågår ett flertal större projekt i regionen så som utvecklingen av stationsområdet där Sveriges fjärde World Trade Center nyligen invigts och nya bostäder, ett nytt resecentrum och stadshus samt lokaler för handel, service och kontor kommer att byggas. Även Arenastaden som invigdes 2012 fortsätter att utvecklas med bostäder och kontor, bland annat genom byggnationen av 20-våningshuset Icon Växjö. På campusområdet vid Linnéuniversitetet utvecklas fler studentbostäder och vid Videum Science Park uppförs nya huset Charlie. Därtill pågår utvecklingen av flera nya verksamhetsområden för att kunna möta näringslivets tillväxt i regionen.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i kommunen?

– Det första och viktigaste är vår positiva grundinställning till utveckling. När någon tar ett initiativ är det viktigt att kommunen agerar möjliggörare. Det handlar om allt från att se till att det finns byggbar mark till att vi som kommun har en enkel och smidig myndighetsservice.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– De två mest avgörande frågorna som vi arbetar intensivt med är att tillgången på kompetens och tillgången på verksamhetsmark kan tillgodoses för att företagen ska kunna fortsätta expandera.

Hur har Växjö utvecklats om fem år?

– Växjö har med stor sannolikhet fått ytterligare 6 000-7 000 invånare och 1 000-1 500 företag. Det har tillkommit flera nya spännande bostadsområden och attraktiva företagsmiljöer.

Har du något tips till de företag som vill etablera sig här?

– Börja gärna med att ta kontakt med oss på Växjö kommuns näringslivskontor så hjälper vi er att, utifrån era behov, hitta rätt plats, hitta lösningar på era kompetensbehov och hitta rätt kontakter till myndigheter, samarbetspartners och nätverk.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.