Staden för dig som vill något

1 juni 2021

Pandemin har inte bara haft en negativ inverkan på näringslivet i Helsingborg, företagarna har fått hitta nya vägar för att nå fram till sina kunder. "Helsingborg är en stad byggd av entreprenörsanda och många har lyckats anpassa sin verksamhet eller helt ställa om för att kunna göra det bästa av rådande situation", säger Malin Wallett, etablerings- & investeringssamordnare, Helsingborgs kommun.

Helsingborg.jpg
Bild Malin Wallett: Martin Sörbo. Bild Oceanhamnen: David Lundin. Bild staden från havet: David Lundin. Bild Norra hamnen: Feras Jarghon. Bild staden ovanifrån: Martin Sörbo

Hur mår näringslivet i Helsingborg just nu?

– Näringslivet i Helsingborg mår under omständigheterna bra. Utan tvekan så råder det fortsatt osäkerhet kring hur stora och bestående effekterna av pandemin blir. Det finns utmaningar på sikt, även efter att pandemin bekämpats eller ebbat ut. Många av de lättnader och stödlösningar som satts in har i vissa fall skjutit kostnader framåt i tiden. Många branscher har svårt att ta igen uteblivna order och intäkter från coronaperioden. 

Vi ser stor efterfrågan från olika aktörer, både redan befintliga och nyetableringar.

– Pandemin har inneburit kraftiga beteende- och konsumtionsförändringar och vi ser stora variationer av påverkan både inom och mellan branscher. Samtidigt som många företag har det svårt under krisens förutsättningar så går andra bättre än någonsin, ibland ser vi även stora skillnader inom ett och samma företag. Men Helsingborg är en stad byggd av entreprenörsanda och många har lyckats anpassa sin verksamhet eller helt ställa om för att kunna göra det bästa av rådande situation.

Hur har näringslivet drabbats av pandemin?

– Det lokala näringslivet och arbetsmarknaden har självklart påverkats kraftigt av pandemin, genom påverkan av försörjningskedjor, nationella restriktioner, gränsstängningar och färre både nationella och internationella besökare. Denna påverkan kommer med största sannolikhet vara en verklighet vi behöver anpassa oss till under en lång tid framöver. Från stadens sida försöker vi hjälpa våra företagare på alla sätt vi kan. Detta har inneburit allt från rådgivning och telefonsamtal till stadsgemensamma åtgärdspaket med fokus på likviditetsstärkande insatser. 

– Men pandemin har inte bara haft negativa konsekvenser. Vi ser också innovativa samarbeten över branschgränser och mellan konkurrenter, som vi inte såg före pandemins utbrott. Våra cityhandlare har till exempel hittat en gemensam e-handelslösning som gör det möjligt för kunderna att digitalt handla i sina lokala favoritbutiker, betala i den gemensamma kassan och få varorna hemlevererade samma kväll.

Varför ska man som företag etablera sig i Helsingborg?

– Helsingborg är staden för dig som vill något, brukar vi säga. Vi tror att hållbar tillväxt och utveckling förutsätter ett nära samspel mellan kommun, näringsliv, lärosäten och omvärld. Därför jobbar vi nära vårt Campus och våra företagare. 

– För oss är Helsingborg helt unikt. Inte bara kan vi erbjuda ett gott företagsklimat utan också livskvalité på riktigt. Här kan man springa ner och ta ett dopp på lunchen. Man kan njuta av en god lunch på en av alla prisbelönade restauranger, flanera på Sveriges äldsta gågata och efter jobbet ta en tur över sundet för att få en smak av utlandet. Här har barnen tillgång till bra skolor så som internationella engelska skolan och ett stort utbud av gymnasieutbildningar. Det är inte många fritidsaktiviteter du behöver sakna i vår stad.

Vilka projekt, eller annat som kan gynna företag, har ni på gång?

– I Helsingborg pågår just nu en storsatsning på H22 – The making of a Smarter City, vilket är ett initiativ av Helsingborgs stad och de kommunalt ägda bolagen. Satsningen grundar sig i att samhället står inför stora utmaningar där de offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Vi vill samtidigt ha ökad livskvalitet och ännu bättre service. Rätt väg fram tror vi är genom nya sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. H22 samarbetar redan med många nationella och globala partners som funderar på hur vi ska kunna bygga våra städer smartare, mer hållbara och bättre. Sommaren 2022 hålls H22 City Expo vilket är en internationell stadsmässa i Helsingborg där mycket av det arbete som gjorts under H22-paraplyet kommer att visas upp för världen.

– Staden kommer framöver lägga ännu mer fokus på vårt arbete med strategisk etablering och talangattraktion vilket vi hoppas kommer ha synbara effekter på vårt näringsliv. Vi vill göra det enkelt för individer och företag att se fördelarna med att vara etablerade i vår stad.

.Vilka företag vill in i regionen?

– Pandemin och dess effekter påverkar så klart även nyetableringar och arbetet kring detta. Många företag avvaktar och rider ut stormen innan nya beslut tas och vi ser att både företag och individer är mindre rörliga under pandemin vilket påverkar både företagsetableringar och rekryteringsmönster. Under pandemin har vi dock arbetat med att hålla dialoger igång för att stanna ”top of mind” hos företag och konsulter med nyetableringstankar. Vi står redo för större rörlighet när pandemin är under kontroll. Vi har som alltid ett högt tryck på verksamhetsmark. Vi ser stor efterfrågan från olika aktörer, både redan befintliga och nyetableringar. Det handlar om företag inom såväl logistik som tillverkningsindustrin.

Vilka utmaningar ser ni framöver?

– De utmaningar vi står inför framåt är inte på något sätt unika för Helsingborg. Avgörande för utvecklingen inom näringslivet är vaccinationstakten och dess effekter. Allmänhetens oro och osäkerhet kan antingen fördröja att produktion och konsumtion återupptas eller så blir det precis tvärtom. Tydligt är dock att det inte längre handlar om att rida ut krisen för vårt näringsliv. Vi tror istället att en ny period av förändring är att vänta. Vad blir det ”nya normala”? Nu gäller det att anpassa sin verksamhet till en ny verklighet.

– Om vi tittar bortom pandemin och dess effekter så brottas vi, likt så många andra svenska städer och regioner med kompetensförsörjning. Vi arbetar för en tillväxt av kunskapsintensiva företag och vi vill öka attraktionsvärdet för nyetableringar men även underlätta för redan etablerade företag att locka till sig rätt kompetens. Tillsammans skapar vi det bästa värdeerbjudandet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.