Stödinsatser för lokalt näringsliv

15 maj 2020

Flera kommuner runt om i Sverige har beslutat om extra stödinsatser för att stötta det lokala näringslivet under pågående Coronakris.

Bild: Pixabay

I Ronneby kommun har man beslutat om hyressänkningar för hyresgäster i kommunala fastigheter som ingår i de av regeringen utpekade branscher. Dessutom beslutades att tidigarelägga renoveringsarbeten och fastighetsunderhåll till ett värde av 9,1 miljoner kronor.

Hyresgäster i kommunens lokaler som tillhör de av regeringen utpekade branscher kan ansöka om en hyressänkning med 50 procent av grundhyran för april, maj & juni 2020. Förslaget bygger på det stöd om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om på nationell nivå. Det gäller sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

-Vi har redan fått in ett fåtal ansökningar, men det är fortfarande möjligt att ansöka om hyressänkning, säger fastighetschef Sören Andersson. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.