Spårvagn stärker Lund

5 januari 2021

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1 000 år. Med spårvagnsresan mellan den medeltida stadskärnan och Brunnshög, som omfamnar de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, skrivs det nu ett nytt kapitel i Lunds historia.

Lund.jpg
Bild: Lunds kommun

Det krävdes många års planering, mod, ingenjörskonst och uthållighet. I december öppnades äntligen Sveriges första moderna spårvagnslinje. Lund blir en helt ny spårvagnstad i Sverige – den första på drygt hundra år.

– Nu är det dags att inviga Sveriges första spårväg på 100 år, en modern och klimatsmart spårbunden trafik från vår medeltida stadskärna till en ny hållbar stadsdel med två världsledande forskningsanläggningar. Här möts historia och framtid längs med ett stråk präglat av innovationer, vetenskap och entreprenörskap. Jag vill tacka alla lundabor för tålamodet under byggtiden och gläds åt att trafiken äntligen kan starta, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Spårvägen blir en pulsåder som går igenom ett av södra Sveriges starkaste arbetsmarknadsstråk och kommer bidra till att stärka utvecklingen ytterligare.

Spårvägen är en betydelsefull satsning för Lunds stadsutveckling och mobilitet. Den 5,5 km långa linjen knyter samman Lund C med Skånes universitetssjukhus, Lunds tekniska högskola, forskningsbyarna Ideon och Medicon Village, Sony-Ericsson-området samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Stora delar av spårvägsstråket förnyas med ombyggda gator och torg samt entréer som vänds mot spårvägen. Spårvägen stimulerar också utbyggnaden av stadsmiljöer, bostäder och kontor, framförallt i den nya smarta stadsdelen Brunnshög. År 2050 kommer det att bo och arbeta ytterligare 50 000 människor i spårvägsstråket.

– Spårvägen blir en pulsåder som går igenom ett av södra Sveriges starkaste arbetsmarknadsstråk och kommer bidra till att stärka utvecklingen ytterligare. Nu visar vi genom handling prov på vår vision om att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Att spårvägen nu äntligen tas i bruk är ett viktigt steg och påbörjar ett nytt spännande kapitel, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.