Småföretagen i Göteborg starka

2 juli 2019

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året, betydligt mer än vad företagarna förväntade sig förra året. I Göteborgsregionen ser man dock en fortsatt positiv konjunkturutveckling och dessutom ser nästan sju av tio goda möjligheter att växa. Det visar Småföretagsbarometern, som innan sommaren presenteras av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader.

Vi har fortsatt ett mycket bra företagsklimat i regionen även om det mattats något och förra årets förväntningar inte riktigt infriats.

- I företagarens gener finns utvecklingsviljan och tron på att lyckas. Ribban ligger högt och för att nå upp till den måste vi komma till rätta med det stora tillväxthindret; att hitta lämplig arbetskraft. Vi måste helt enkelt sätta fler människor i arbete för att öka tillväxten. Sedan tycker jag att ingen företagare skulle behöva uppleva politisk oförutsägbarhet som ett tillväxthinder. Långsiktighet och tydlighet är viktigt för företagare, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

De främsta orsakerna till att konjunkturutvecklingen är fortsatt positiv är en ökad tillväxt i orderingång och omsättning. Däremot visar årets rapport att sysselsättningsutvecklingen och lönsamheten bland småföretagen i Göteborgsregionen har minskat sedan förra årets mätning.

– Vi har fortsatt ett mycket bra företagsklimat i regionen även om det mattats något och förra årets förväntningar inte riktigt infriats. Det känns dock positivt att nästan 70 procent av länets företag anser att de har goda utsikter att expandera på sikt. Vi ser att marknaden i länet växer så det knakar och märker att företagen ser en stor tillväxtpotential. Under några år har det varit svårt för företagen att hitta lämplig arbetskraft vilket tillsammans med en tuff konkurrens kan bli hinder i tillväxten, säger Tommy Jonestål, företagschef Swedbank Göteborg Centrum.

Ta del av rapporten här 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.