Småföretagarna optimistiska

3 juli 2018

Mer än varannan småföretagare i Sverige räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland 824 små och medelstora företag över hela landet.

Optimistiska småföretagare.jpg
Framtidstron bland småföretagare är starkare än på flera år.

Den positiva trenden fortsätter och framtidstron i företagen är starkare än på flera år.

– Det här är glädjande nyheter. De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Deras växande framtidstro är en indikator på ett starkt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Över hälften av småföretagen, 51 procent, tror att deras försäljning kommer öka under de närmaste sex månaderna. Det innebär en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen i höstas. Företagen i Blekinge är de mest optimistiska i landet. Där tror fler än sex av tio på ökande försäljning. Därefter följer Gävleborg, Halland och Värmland. I botten av länsrankningen återfinns Västerbotten där endast tre av tio småföretagare räknar med ökande försäljning.

Vid sidan av säsongsberoende anledningar tror många småföretagare att försäljningen kommer öka på grund av ett förbättrat produktutbud eller ökad intern kapacitet. Mest optimistiska är företagarna inom handelsbranschen följt av de inom jordbruk och skogsbruk. IT och telekom är en annan bransch med stark framtidstro.

– 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora. Deras växande optimism ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning i landet, säger Henrik Salwén.

Branscher med högst framtidstro (andel som tror på ökad försäljning)

1. Handel (61 procent)
2. Jordbruk, skogsbruk (60 procent)
3. IT och telekom (58 procent)

Branscher med lägst framtidstro

1. Vård, omsorg (26 procent)
2. Skola, utbildning (27 procent)
3. Fastighet (40 procent)

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 824 små och medelstora svenska företag mellan den 9 och 22 maj 2018. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag över hela landet. Detta är femtonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Läs mer på visma.se.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.