SLP i miljardaffär

12 januari 2021

Swedish Logistic Property – SLP – har tecknat avtal om förvärv av totalt 25 attraktiva lager- och logistikfastigheter från Norama Real Estate AB. Beståndet omfattar 17 fastigheter i Malmöområdet och 8 fastigheter i Helsingborgsområdet. Stora hyresgäster i beståndet är bland annat PostPac och Still.

SLP.jpg
Bilder: SLP

- Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv i SLP:s tillväxtresa. Vi stärker markant vår närvaro och position på den skånska marknaden och får betydande innehav på viktiga geografiska lägen i regionen, säger Peter Strand, tillträdande VD på SLP.

Total uthyrningsbar yta i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till ungefär 121 000 kvm. I beståndet finns en vakansgrad om cirka 12 procent samt ett antal byggrätter, vilket medför en betydande potential. Beståndets genomsnittliga hyresduration uppgår till drygt 3,5 år.

- Fastigheterna är ett utmärkt tillskott till vår portfölj och passar oss perfekt. Vi ser en stor potential i den vakans som finns i beståndet och ser fram emot att få arbeta med utveckling av flera delar av beståndet och kommer även att göra åtgärder för att kostnadseffektivisera driften av beståndet, fortsätter Peter Strand.

SLP:s förvärv görs som en del av Norama Real Estate AB:s avveckling av sitt fastighetsbestånd omfattande totalt 49 fastigheter. De fastigheter som inte SLP förvärvar, förvärvas av Brinova Fastigheter samt genom ett mellan Brinova och SLP med lika delar gemensamt ägt bolag (”JV-bolaget”). Det gemensamma JV-bolaget har överlåtits vidare till Fastighetsbolaget Emilshus med en mycket marginell resultateffekt för SLP.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.