Skövde, en strategisk etableringsort

13 februari 2018

Med två timmar med tåg till Stockholm och en timme till Göteborg är Skaraborgs tillväxtmotor Skövde en strategisk plats att etablera sig på. – Skövde är en av landets åtta största arbetsmarknadsergioner med nästan 85 000 arbetstillfällen, berättar Ramona Nilsson, Näringslivschef och Christian Johansson, Näringslivsutvecklare, i Skövde Kommun.

Skövde är orten med storstadens utbud men med den lilla stadens atmosfär och charm. Näringslivet är starkt och inom ett pendlingsavstånd på fem mil finns nästan en kvarts miljon personer berättar Ramona Nilsson, Näringslivschef i Skövde kommun.

– Varje dag pendlar ca 12 000 personer till Skövdes drygt 31 000 arbetstillfällen. Varje dag reser också studenter till Skövde och totalt vistas det mellan 60 000 - 70 000 personer i kommunen varje dag. Vi har en naturlig innovationskälla i form av Högskolan och den teknik- och forskningspark som Gothia Science Park utgör så utrymme för nya idéer och talanger att verka och utvecklas finns hos oss. 

Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark med IT-profil.

– Den består av individer, verksamheter, miljöer och processer. I innovationsmiljön växer företag snabbare och mer uthålligt, vilket bidrar till såväl regional attraktivitet som regional tillväxt, berättar Christian Johansson, Näringslivsutvecklare i Skövde kommun.

Det starka näringslivet

Skövdes starka områden är framförallt tillverkningsindustrin, handel, offentlig sektor samt dataspelsbranschen.

– Tillgången till arbetskraft inom dessa områden är god. Högskolan i Skövde med sina 11 300 studenter är en garant för en god försörjning av välutbildad arbetskraft, säger Ramona Nilsson.

Christian Johansson tillägger att Skövde också är centrum för motortillverkning.

– Vi har sedan länge både Volvo Cars och Volvo GTO. Faktum är att Skövde tillhandahåller en av de allra största fabrikerna i Volvo GTO som tillverkar lastbilsmotorer. Med nästan 5 000 arbetstillfällen på de båda fabrikerna utgör de en väsentlig del av Skövdes näringsliv.

Det finns andra framgångsrika företag i Skövde som bl a tillverkar snabbkopplingar, rostfria produkter, godis, ortopediska implantat och cement.


Stadens Science Park byggs ut med ett helt nytt hus, Pergolan, som får 6 380 kvm kontorsyta.


Sveriges viktigaste mötesplats

Som en attraktiv och växande kommun har fokus de senaste åren legat på bostadsproduktion. Skövde är nu en av de kommuner i landet där det byggs flest bostäder berättar Ramona Nilsson och Christian Johansson. Men man satsar även bredare.

– Just nu byggs ett nytt regionens hus granne med tågstationen. Parallellt med det byggs stadens Science Park ut med ett helt nytt hus, Pergolan, som får 6 380 kvm kontorsyta, säger Ramona Nilsson.

I mars 2018 öppnar också Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens industri, Assar Industrial Innovation Arena, som är en öppen innovationsarena som ska stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretag i regionen. 

– Assar är i grund och botten en 2 150 kvm stor mötesplats och en utveckling av Gothia Science Park, säger Christian Johansson.

Köpcentrat Elins Esplanad planerar också att bygga ut med 6 000 kvm handel under de kommande åren.

Ledig mark för lager & Logistik

Den tillväxt som Skövde är i gör att det råder stor efterfrågan på lokaler i de mest attraktiva lägena. Kommunens Näringslivsenhet lotsar intressenter vidare till ett hundratal olika fastighetsägare vid önskemål.

– Just nu håller kommunen på att färdigställa ett helt nytt verksamhetsområde i de norra delarna av Skövde. Här kommer man under sommaren 2018 kunna erbjuda mark för lager och logistik, säger Christian Johansson.

Proaktivt etableringsarbete

Näringslivsenheten i Skövde kommun har som ambition att vara proaktiva i sitt etableringsarbete, berättar Ramona Nilsson och Christian Johansson. Kommunen har också högt satta mål för ett attraktivt företagsklimat och för utveckling av befintligt näringsliv och ökat antal etableringar.

– Under 2018 kommer en etableringsstrategi tas fram för att träffsäkerheten i etableringsarbetet ska bli ännu bättre, säger Christian Johansson.

Det finns idag väl utvecklade samarbetsstrukturer mellan näringsliv, kommun och akademin. Satsningen på Teknik- och forskningsparken är ett sätt att ta tillvara den innovationskraft som finns i Högskolan och i det befintliga näringslivet, och som skapar goda förutsättningar för nya företag att starta och utvecklas.

Skövde kommun i framtiden

Ramona Nilsson och Christian Johansson är båda övertygade om att Skövde kommer att fortsätta växa som stad, att fler bostäder kommer att byggas och att verksamheter kommer att etableras och växa framöver.

– Skövdes näringsliv kommer bli mer diversierat med fler och växande små och medelstora företag, med särskild kraft inom de branscher som finns inom teknik- och forskningsmiljön, tror Christian Johansson.

Att Skövde behöver fortsätta utvecklas som attraktiv ort att bo och leva i, men också för företag att verka i anser de båda, och de ser kompetensförsörjning som en framtida utmaning.

– Vinnare blir de platser som lyckas attrahera talanger, och för att attrahera talanger måste platsen locka med både mjuka och hårda värden, säger Christian Johansson.

Ramona Nilsson tillägger att det är viktigt att som kommun vara anpassningsbar och snabbfotad.

– Omvärlden och marknaden ändras i allt snabbare takt. Man kan sammanfatta det med att vi behöver bygga ett attraktivt, hållbart samhälle och se till att vara agila i vårt sätt arbeta, avslutar hon.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.