Satsar på större kontor

14 november 2023

Många företag har utmaningar med att locka medarbetare till det fysiska kontoret. Samtidigt drar flera ner på sina lokalytor i city. För revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton är läget det motsatta; beläggningen på kontoret har ökat så pass mycket att man redan efter mindre än två år på nya adressen utökar kontoret med en ny våning om 1 100 kvadratmeter.

GT webb.jpg
Bild: Grant Thornton

- Många medarbetare vill vara på plats på kontoret, framför allt för att bygga relationer och öka samverkan. Det bidrar också till lärandet och erfarenhetsutbytet med kollegor. Vi utökar nu även våra kundytor för att få in möteskulturen igen, så att kundrelationen inte bara blir digital, berättar Pia Håkansson, Chief Operating Officer på Grant Thornton.


Först ställde vi om till att jobba digitalt, nu handlar allt om att skapa förutsättningar för hybrida arbetssätt.

Grant Thornton invigde det nya huvudkontoret på Kungsgatan 57 i Stockholm i början av 2022, och minskade då kontorsytan till nästan hälften jämfört med det tidigare kontoret på Sveavägen 20. Nu, inte ens två år senare, utökar man alltså ytan med ett till våningsplan om 1100 kvadratmeter.


- Vi mätte beläggningen i våra gamla lokaler och den låg på ungefär 30-40 procent innan pandemin. Den stora anledningen var att så många revisorer och rådgivare var ute hos kund. Vi utformade det nya kontoret baserat på detta, men givetvis med en förhoppning om att locka fler till ett modernt kontor med fokus på samarbete. Något vi ser ut att lyckats med, säger Pia Håkansson.


Flexibilitet

Grant Thornton får nu en totalyta på 5 100 kvadratmeter, fördelat på fyra våningar. Kontoret på Kungsgatan 57 är hemvist för närmare 550 medarbetare och man har valt att inte sätta upp centrala riktlinjer kring exakt hur många dagar medarbetare ska vara på kontoret.


- I första hand är det kundernas behov som styr när man är på kontoret, sedan bestämmer varje team eller avdelning vilka möten och annan typ av arbete som sker fysiskt på kontoret. Därefter kan varje enskild individ bestämma vad som passar det egna arbetet bäst, säger Pia Håkansson.


Hybrida arbetssätt i fokus

Det nya våningsplanet innehåller både arbetsplatser, mötesytor för kunder och samarbetsutrymmen för till exempel utbildningar. Therese Gustafsson har varit projektledare:


- Det har varit tydligt att skrivborden inte räckte till. Vi har därför även jobbat om vissa befintliga ytor till rena arbetsplatser. Samtidigt har vi jobbat med arkitekterna för att stödja hybridmöten, till exempel genom helt ny teknik i mötesrummen. Först ställde vi om till att jobba digitalt, nu handlar allt om att skapa förutsättningar för hybrida arbetssätt, säger Therese Gustafsson, Head of Site operations & Workplace development.


Många andra företag står också inför att flytta, renovera eller på annat sätt anpassa sina kontor till ett nytt sätt att arbeta. Therese Gustafsson säger att en framgångsfaktor är att vara förändringsbenägen.


- Ett kontor idag innebär ständig utveckling, att hela tiden analysera läget och anpassa sig. Många gör ett stort projekt och är sedan nöjda, men min uppmaning är att våga omvärdera, lyssna in nya perspektiv, backa tillbaka, utvärdera och utmana tidigare beslut, säger Therese Gustafsson.


Pågående förändring i hela landet 

Grant Thornton finns på över 20 platser i Sverige och under de senaste två åren har flera kontor flyttat till nya, moderna lokaler. De kontor som inte flyttat till ny adress, har byggts om och då anpassats och moderniserats både som arbetsplats och mötesplats.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.