Samarbete för Malmö

24 oktober 2023

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade under onsdagen att teckna ett nytt samarbetsavtal mellan staden och stiftelsen Uppstart Malmö för fortsatt finansiering av Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö är ett privat-offentligt samarbete för att skapa fler arbetstillfällen i Malmö. Det nya avtalet sträcker sig över tre år, och ska leverera 600 nya jobb i staden.

malmö webb.jpg
Bild: Malmö Stad

Genom att erbjuda bland annat affärsutveckling, rådgivning, seminarier, nätverk och möjlighet till finansiering stödjer Tillväxt Malmö företagare som vill expandera sin verksamhet och anställa fler. En oberoende utredning av verksamheten har visat att Tillväxt Malmö har uppnått målen i det tidigare samarbetsavtalet och att organisationen fungerar väl.


För många Malmöbor är småföretagande vägen till att kunna försörja sig själv och sin familj.

I och med det nya samarbetsavtalet tar också Uppstart Malmö över driften av företagsinkubatorn Level. Coompanion får ett kompletterande uppdrag att arbeta med utbildning inom hållbarhet till de företag som går igenom Level, samt med relationsbyggande för att främja företagande hos nya målgrupper.


- Tillväxt Malmö har i flera års tid hjälpt småföretagare att växa, och därmed skapa fler arbetstillfällen för Malmöborna. Det är därför glädjande att vi kan fortsätta stötta det arbetet, som ännu ett led i stadens målinriktade arbete med att fortsätta minska arbetslösheten och få ut fler Malmöbor i egen försörjning, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.


- Entreprenörskap driver Malmö framåt och skapar nya arbetstillfällen för Malmöborna. Företagsinkubatorn Level är ett bra exempel på detta, och genom att växla upp arbetet ytterligare för att stötta nyföretagande i vår stad stärker vi möjligheterna för att företag ska kunna utvecklas och att hundratals nya jobb ska kunna skapas, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


- För många Malmöbor är småföretagande vägen till att kunna försörja sig själv och sin familj. Genom det nya uppdraget till Coompanion fortsätter vi att arbete för lika möjligheter för alla Malmöbor, och främjar samtidigt en inkluderande och hållbar tillväxt, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.