Saknar ytor för fokusarbete

7 november 2023

Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress har nyligen rapporterats av Försäkringskassan. I ljuset av detta presenterar Demoskop en färsk undersökning på uppdrag av MER Arkitekter, som kartlägger svenska kontorsarbetares behov och förväntningar av sin arbetsmiljö. Resultaten visar att var fjärde svensk upplever en brist på utrymme för fokuserat arbete på arbetsplatsen, en utmaning särskilt framträdande i storstäder och bland unga.

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, enligt Försäkringskassans årliga lägesrapport om psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. Rapporten understryker att det främst är arbetsmiljöbrister som orsakar stressrelaterad sjukfrånvaro, med kvinnor som rapporterar en betydligt högre sjukfrånvaro än män. Trots en ökande medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse visar MER Arkitekters årliga undersökning att det finns stora brister på många svenska arbetsplatser där 25 procent av de tillfrågade upplever att de saknar möjlighet till fokuserat arbete på sin arbetsplats.


Att skapa en arbetsmiljö där anställda kan fokusera är inte bara en fråga om produktivitet, utan det är också en viktig folkhälsofråga.

- Att skapa en arbetsmiljö där anställda kan fokusera är inte bara en fråga om produktivitet, utan det är också en viktig folkhälsofråga. Konsekvensen av att inte ha tillgång till en miljö för att fokusera blir att många människor upplever att de måste ta sig bort från sin arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete, vilket är anmärkningsvärt. Eller för att tala klarspråk – helt galet, säger Niklas Larsén, vd på MER Arkitekter.


Unga och kvinnor mest missnöjda

Bland yngre i arbetslivet – de under 35 år – anser nästan en tredjedel, 31 procent att deras arbetsplats har brist på utrymmen för att kunna arbeta fokuserat. Unga kvinnor framstår vara extra påverkade, där fler än var tredje tillfrågad. 34 procent är missnöjda med möjligheten till fokuserat arbete. Det är en siffra som står i tydlig kontrast till kvinnor över 51 år – där endast 22 procent uttrycker ett missnöje över det. Överlag uttrycker 37 procent av unga kvinnor missnöje med sin arbetsmiljö, jämfört med endast 20 procent bland äldre kvinnor.


- Vi vet att arbetsplatsens utformning påverkar medarbetarnas förmåga att fokusera. Att unga kvinnor i högre grad än andra rapporterar brist på utrymme för koncentrerat arbete kan vara relaterat till att många i denna grupp överlag är högutbildade, innehar yrkesroller som kräver koncentration och även rapporterar hög stress i allmänhet. Som svar kan det finnas ett behov att se över kontorens utformning för att främja arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet, säger Hugo Westerlund, professor och stf. föreståndare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.


Storstäder vs landsbygd

Undersökningen lyfter även tydliga geografiska skillnader i upplevelsen av arbetsmiljön. I Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö upplever 33 procent att deras arbetsplats har brist på utrymmen för fokuserat arbete, jämfört med 23 procent i övriga landet. Människor i storstadsområdena uttrycker överlag ett större missnöje med sin arbetsplats än i övriga landet.

 

- Det vi ser i undersökningen är att kontorsarbetande i storstäder generellt verkar ha större förväntningar på sin arbetsplats. Men den stora skillnaden handlar faktiskt om hur pass väl man kan fokusera och det måste man tillåtas att göra oavsett var man arbetar. Det är högst troligt kopplat till att lokalytor är dyrare i storstäder, men det här handlar inte om att man nödvändigtvis vill ha ett eget rum. Det kommer faktiskt mycket längre ned på listan. Det finns andra lösningar för att kunna optimera en mindre yta så att den fungerar bra både för gemensamt arbeta tillsammans med andra, och för eget arbete när man behöver fokusera. Och det här efterfrågas verkligen, avslutar Venke Osnes, vd på MER Arkitekter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.