Så skapar ni ett flexibelt kontor

27 februari 2018

Runda konferensrum i glas, flyttbara samtalsrum och möjligheten att göra sig osynlig genom endast en knapptryckning. Möjligheterna med systemväggar på kontoret är många. Med dessa lösningar får ni ett färdigproducerat och skräddarsytt kontor som levereras likt en byggsats och monteras snabbt och enkelt på plats.

Med systemväggar bygger man rumslösningar i en kontorslokal. I stället för att bygga väggarna på plats byggs de industriellt, dvs i fabrik, i moduler och levereras som en byggsats och monteras sedan snabbt ihop på plats på kontoret. Flex Interior Systems har hjälpt arkitekter, fastighetsägare, byggföretag, inredningskonsulter och hyresgäster att skapa moderna, funktionella och uttrycksfulla arbetsmiljöer med dessa lösningar i 30 år. 

– Jämfört med att bygga väggar på traditionellt sätt, som kan ta flera veckor, behöver vi bara vara på plats i lokalen en till två dagar. Så detta stör inte hyresgästen alls på samma sätt. Traditionellt byggande medför också mer oväsen och stök i form av material som gipsskivor, plåtreglar och kablar samt allt spill.


Ur miljösynpunkt är detta det absolut bästa sättet att bygga och inreda sitt kontor.


Snabbt, smidigt och miljövänligt

Då väggarna kan plockas isär och återanvändas finns också möjlighet att bygga om, flytta och ändra storlek på rum på ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt.

– Möjligheten att återanvända byggelementen gör systemväggar till en miljövänlig lösning. Eftersom vi bygger i fabrik kan allt spill som uppstår användas i en annan produktion, istället för att hamna i en container som blir resultatet om man bygger på plats.

Alla produkter som används i bygget är också miljöcertifierade och garanteras uppfylla en viss kvalitetsnorm. Ur miljösynpunkt är detta det absolut bästa sättet att bygga och inreda sitt kontor. Det visar alla undersökningar som gjorts, menar man på Flex Interior Systems.

Största projektet på 30 år

– När man tänker på systemväggar är det nog lätt att man endast ser framför sig täta, vita väggar som skiljer kontorsrum åt. Men här innefattas även glaspartier och dörrar.

Som systemväggsleverantör kan inte Flex Interior Systems nog understryka vikten av att få vara med så tidigt som möjligt i processen. Flex Interior Systems vill vara en partner för dialog och för att man på bästa sätt ska kunna bidra med den kunskap och erfarenhet man samlat på sig under sina 30 år i branschen är det en stor fördel om man kan vara med från början och diskutera lösningar och möjligheter.

Bra ljud- och brandklass

Utvecklingen har verkligen gått framåt och systemväggarna håller idag samma klass som platsbyggda väggar när det gäller att stå emot både ljud och brand, menar man på Flex Interior Systems.

– En stor förändring som skett på marknaden under de senaste åren är också det ökade fokuset på kontorsytornas användning. Tidigare bestämde man sig bara för hur många rum man skulle ha, nu utgår man från funktion på ett helt annat sätt. Nu när allt fler jobbar aktivitetsbaserat och sitter i kontorslandskap har det uppstått ett stort behov av samtalsrum, telefonhytter och enmansrum där man kan sitta och ringa och jobba ostört. Sådana bygger vi mycket idag.

Spröjs och böjda glasväggar

Efter en period då det vita och kala, glasväggar från golv till tak (helst utan synliga skarvar), ekinslag och aluminiumkarmar varit det som gällt har efterfrågan nu börjat styra mer åt spröjs, industrikänsla och lite mer vågade färgval.

– Svartbetsad ek och gråbetsad ask t ex har blivit populärt. Och starka färger, som orange och gröna dörrar förekommer mycket mer nu.

På glasfronten har möjligheterna breddats. En nyhet sedan några år tillbaka är glaspartier med screentryckta mönster. 

– Det senaste är ett glas som i ett normalläge består av klarglas som du ser igenom, men om ni har ett möte i t ex ett konferensrum och vill slippa insyn från övriga kontorslandskapet är det bara att trycka på en knapp på väggen. På en sekund blir glaset helt vitt. Detta sker genom att elektroder i glaset ändrar riktning. Vi kan även erbjuda böjda glaspartier och har bland annat byggt ett runt konferensrum mitt i en kontorslokal. Det ger givetvis ett mycket mjukare intryck. 

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.