Söker du ny lagerlokal?

1 februari 2021

Att anskaffa en hyresgäst inom lager/logistik kräver en kombination av ett gediget nätverk inom branschen, genomtänkt och välplanerat sälj- och marknadsföringsarbete, kunskap och erfarenhet av vad som faktiskt funkar - tillsammans med en gnutta tur (tur får den som tränar, som vi alla vet). Ta del av checklistan från Kristian Sundborn på SundbornPendén.

kristian.jpg
Kristian Sundborn, SundbornPendén, ger tips i sin checklista

För hyresgästen eller den varuägare som letar ny mark eller ny fastighet, är det minst lika mycket arbete innan produktionen och leveransen är i full gång. Gemensamt för fastighetsägaren och hyresgästen är att det finns många parametrar som behöver beaktas för att hitta just rätt lösning. Bästa scenariot är när ni som fastighetsägare hittar en hyresgäst som kommer trivas och kan utveckla sin verksamhet med hjälp av de förutsättningar ni erbjuder.

Följande punkter är basen i er nyetablering - se till att ha fundamenten på plats från start!

Rimlig tidsaspekt

När vi inleder ett nytt projekt börjar vi alltid med ett tilltänkt tillträdesdatum (önskat sådant) och arbetar oss därifrån bakåt i tiden. Detta delvis för att skapa en rimlig förväntansnivå på tidsaspekten, och även för att skapa en roadmap av vad som behöver ske när.

Tittar vi på ett område, tomt eller specifik fastighet så brukar bearbetningstiden normalt ligga på åtminstone 6-12 månader innan den formella påskriften sker. Detta är dock bara starten, därefter räknar vi med 10-18 månader byggtid beroende på markens beskaffenhet och planering från fastighetsägare och byggare. Med andra ord ligger en normal tidslinje på mellan 18-36 månader.

Praktisk punktlista

Så vad ska du som hyresgäst beakta vid nästa etablering?

Här kommer en praktisk punktlista, tillsammans med en normal tidsåtgång per moment (vissa moment kan såklart göras parallellt):

  • Interndialog och fastställande av kravspec, markletning, ca 1 månad
  • Utvärdering av förslag, möte med fastighetsägare, 1 – 2 månader
  • Val av samarbetspartner/fastighetsägare ca 1 månad
  • Signatur och avtalsförhandling 1-2 månader (beror på era interna processer, otroligt viktigt att ni har involverat och hållit samtliga beslutsfattare uppdaterade på progressen, och att de förväntas ta ett beslut på ett av alternativen - detta moment kan bli väldigt tidskrävande om ovan missas på vägen)
  • Signering av bygglov ca 10 veckor
  • Markberedning ca 2 månader
  • Byggnation ca 9-15 månader (beroende på var vi sätter ner spaden och om geoteknisk undersökning är gjord och markägaren har kontroll på marken

Hur brukar det gå till i verkligheten?

De flesta hyresgäster går oftast ut digitalt för att sondera marknaden själva, har de tid så forskar de vidare och försöker träffa fastighetsägare. Oftast kontaktas bara de fastighetsägare som är kända sedan tidigare och där det finns någon sorts relation.

Allt för ofta har hyresgästen för höga förväntningar på flexibilitet i hyrestider och nivåerna på hyrorna i sig. Det är oftast dyrare än förväntat att etablera nya ytor.

Förutom att det ofta är dyrare än väntat så tar en etablering ofta även längre tid än väntat.

Slutkläm

Förhoppningsvis gav ovan punkter ett par tankar för hur ni ska planera för- och uppskatta tiden inför er nästa etablering. Kan framstå som banala punkter men allt som oftast ser vi att förseningar och fördyrande omständigheter kunde undvikits om grundbultarna fanns på plats enligt ovan.

På SundbornPendén arbetar vi i hela spektrat av processen men med grundtanken att ett väl anpassat läge, med rätt förutsättningar för hyresgästen - ger fastighetsägaren en trogen hyresgäst att utvecklas tillsammans med i många år framöver!

Av: Kristian Sundborn, SundbornPendén

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.