Så stöttas hyresgäster under krisen

5 maj 2020

Bland annat Jernhusen och den kommunala hyresvärden Stadsfastigheter i Malmö ska erbjuda sänkt lokalhyra i sina kommersiella lokaler.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

– Som ägare och förvaltare av de flesta av landets järnvägsstationer vill vi göra så mycket vi kan för att minska den ekonomiska smällen för våra hyresgäster. Kaféer, restauranger, hotell och butiker på järnvägsstationerna tillhör de företag som drabbas allra hårdast av coronakrisen, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Regeringens stöd till hyresrabatter gäller hyrorna under andra kvartalet för vissa branscher, såsom butiker, restauranger, kaféer och hotell. För dessa finansierar staten hälften av en hyresrabatt på upp till 50 procent om fastighetsägaren står för den resterande hälften. Stödet från regeringen till hyresrabatter omfattar cirka 20 miljoner kronor för Jernhusens hyresgäster.

Kaféer, restauranger, hotell och butiker på järnvägsstationerna tillhör de företag som drabbas allra hårdast av coronakrisen.

– Den statliga hyresrabatten är bra, men hyresgästerna på våra stationer behöver mer. När vardagen återvänder ska de kunna välkomna tågresenärerna med bra service i en trygg miljö. Vårt arbete nu syftar till att våra hyresgäster ska ha goda förutsättningar för sin verksamhet även på längre sikt, säger Kerstin Gillsbro.

RABATTER PÅ DEN FASTA HYRAN

Jernhusens vd menar också att även andra hyresgäster än de som regeringen pekat ut behöver hyreslättnader för att klara krisen.

– Tågföretagen och andra företag som är nödvändiga för en fungerande tågtrafik har nu kraftigt minskade intäkter. Därför ger vi rabatter på den fasta hyran upp till 50 procent för alla hyresgäster som är starkt påverkade av det minskade trafikflödet på järnvägen, oavsett om de omfattas av regeringens stöd eller inte. Totalt bedömer vi att vi ger rabatter och andra lättnader till mer än 400 kunder, säger Kerstin Gillsbro.

Individuell bedömning

Servicenämnden i Malmö beslutade i förra veckan att den kommunala hyresvärden Stadsfastigheter ska erbjuda sänkt lokalhyra i sina kommersiella lokaler. Möjligheten till hyressänkning gäller i krisdrabbade branscher efter individuell bedömning och ska ske efter affärsmässiga principer.

– Malmö förknippas med ett livfullt restaurang- och kulturliv. Vi vet genom löpande kontakter med våra hyresgäster att många kämpar i det här utsatta läget. Lokalhyran är för många den jobbigaste fasta utgiften. Vårt stöd ska hjälpa dem hålla ut tills förutsättningarna förhoppningsvis blir mer normala, säger Jan Olsson (S), ordförande i servicenämnden.

Stadsfastigheter, en avdelning inom serviceförvaltningen, har i huvudsak kommunala verksamheter som hyresgäst men även ett drygt hundratal externa hyresgäster. Av de externa beräknas runt 80 ingå i regeringens definition av krisbranscher.

– Det är många företagare som nu kämpar i motvind för att hålla sina verksamheter igång. Vi vill hjälpa till att minska deras fasta kostnader genom att sänka lokalhyran, för att öka chanserna att de klarar sig igenom den här krisen, säger Arne Bojesson (L), 1:e vice ordförande i servicenämnden.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.