Så många vill starta eget

21 december 2020

Var tredje svensk drömmer om att starta ett eget företag. Bland yngre personer mellan 18 och 29 år vill så många som varannan bli företagare, visar en färsk Sifoundersökning på uppdrag av Visma.

Bild: Pixabay
Pixabayeget.png

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Att många svenskar drömmer om att starta eget innebär alltså en stor potential för fler jobb. Nu måste politiker i riksdag och kommuner arbeta för att fler ska vilja och våga förverkliga sina företagsdrömmar, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Undersökningen som Sifo gjort på uppdrag av Visma under hösten visar att var tredje svensk, 32 procent, drömmer om att starta företag. Bland unga mellan 18 och 29 år vill så många som varannan, 51 procent, bli företagare. Mätningen visar också att fler män (37 procent) än kvinnor (27 procent) drömmer om att starta eget.
Den globala pandemin har gjort att 2020 varit utmanande för många företag i Sverige. Trots det har antalet registreringar av nya företag hos Bolagsverket ökat med nästan 13 procent i år. Detta gäller de fyra vanligaste bolagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag samt kommanditbolag.

– Det är glädjande att nyregistreringarna ökar, eftersom Sverige behöver fler välmående företag. Samtidigt måste de bolag som redan finns få bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta utvecklas, särskilt nu när många kämpar för sin överlevnad. Det kan handla om allt från rådgivning till stärkt samverkan mellan näringslivet och det offentliga, säger Boo Gunnarson.

Under det gångna decenniet ökade antalet företag i Sverige långsamt, från 955 746 till 985 455 stycken. Det motsvarar en uppgång med endast tre procent. Samtidigt minskade antalet företag i över hälften av landets kommuner under samma period. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav de allra flesta är småföretag med upp till nio anställda.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.