Så blir framtidens arbetsliv

24 januari 2022

JLL presenterar rapporten Changing Workplace Experience – ändrade förväntningar och förutsättningar i framtidens arbetsliv. Slutsatser är bland annat att hybridarbete är medarbetarnas föredragna arbetsmodell och möjligheten till ett flexibelt arbetssätt är av stor vikt. Samtidigt har produktiviteten vid distansarbete sjunkit under pandemin och medarbetare ser ett stort behov av kontoret som både mötesplats och kulturbärare.

Nedan följer några av JLLs spaningar som utvecklas vidare i rapporten:

  • Hybridarbete är här för att stanna
  • Produktiviteten i hemmet sjunker och förväntningarna på det framtida kontoret ökar
  • Möjligheten att arbeta på distans är nyckeln – men bara till en viss punkt – engagemanget och känslan av gemenskap avtar om mer än 3 dagar utförs på distans
  • Kontoret och dess syfte har ändrats – att skapa en inspirerande mötesplats där människor kan lära av varandra, känna stolthet och samhörighet kommer att vara en framgångsfaktor
  • Morgondagens kontor – våra slutsatser och vidare rekommendationer


I slutet av förra året besvarade 684 kontorsmedarbetare i Norden (Norge, Sverige, Finland och Danmark) JLLs enkät – Shaping Workday Experience – där svar söktes på vad kontorsmedarbetare efterfrågar i sin framtida arbetsmiljö. I rapporten som nu sammanställts jämförs delvis resultaten med JLLs globala undersökning som genomfördes i mars 2021 (3300 respondenter) och den finska undersökning som vi gjorde i maj 2021 (399 respondenter).

Ta del av rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.