Så blir ditt företag lönsamt igen

18 juni 2019

För att möta morgondagens utmaningar inom handeln söker många företag expertråd hos konsulter. Centigo är en av firmorna som hjälper företag att driva genom förändringar och sätta nya strategier. Läs intervjun med Stephane Renaudin.

Foto: Centigo

Vad gör Centigo egentligen?

– Vi är ett management konsultbolag som bildades 2002. I dag har vi strax över 300 medarbetare, vi är helt oberoende och ägs av delägare som fortfarande är aktiva i bolaget. Kort sagt så hjälper vi våra kunder att förändra och förbättra sina verksamheter med den sakkunskap och kompetens vi besitter inom särskilda områden. Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag.

Vilka typer av företag söker sig till er?

– Vi jobbar med de flesta industrier samt offentlig sektor. Detaljhandeln står för en tredjedel av vår affär och är ett nyckelområde för oss och det händer otroligt mycket i denna bransch just nu. Vi jobbar med marknadsledande bolag inom svensk dagligvaruhandel och fackhandel, oftast är det bolagets ledning som anlitar oss.


Våra kunder har ofta själva identifierat ett problem eller ett behov av förflyttning och när de kommer till oss har de redan identifierat att de behöver hjälp för att lösa det.

Vad efterfrågar dessa företag primärt?

– Våra kunder står ofta inför stora affärskritiska förändringar eller förflyttningar och behöver därför stöd i både genomförande men även i detaljering av förflyttningen och målbild av förändringen. Det kan handla om konkreta saker som hur man organiserar sin logistik eller sina butiker men det kan också handla om helt nya tjänster eller komplexa projekt som kräver att flera avdelningar samarbetar mot ett gemensamt mål. Ofta har våra kunder själva begränsad kapacitet att hantera sådana extra ordinära arbetsinsatser som krävs under en begränsad period.

Är företagen mottagliga för alla förändringar ni föreslår?

– Våra kunder har ofta själva identifierat ett problem eller ett behov av förflyttning och när de kommer till oss har de redan identifierat att de behöver hjälp för att lösa det. Vi inleder då en dialog och utifrån den tar vi fram detaljeringar, metoder och identifierar behov för att driva igenom förändringen. Men vi är alltid noga med att kunden äger förändringen. Vi på Centigo har en stor expertis inom förändringsledning och vi anser att det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för bolagen idag.


Vad särskiljer er från andra konsultbolag på det här området?

– Att vi jobbar och vill jobba närmare verksamheten än många andra konsultbolag, att vi är starka inom förändringsledning och eftersträvar alltid att ta med oss expertis inom en bransch i projekten och utgå från kundens förutsättningar. Vi kallar det Business Wellness. Vi jobbar dessutom långsiktigt med våra kunder och vi är ofta med under hela resan, från förstudie till genomförande.

Vilka trender ser man i dag inom detaljhandeln?

– E-handeln är såklart ett stort område. Allting är mer transparent online och man får tillgång till många erbjudanden. Detaljhandlarna måste utgå ifrån kunden och det är inte självklart för alla. Stora varumärken som Nike, Adidas och andra går förbi detaljhandlarna och säljer direkt till konsumenterna online. Det innebär att många detaljhandlare tappar makten. Så istället satsar de i sin tur på sina egna varumärken.

 En dimension är hur man positionerar sitt varumärke och vad man berättar för sina kunder. Det blir allt viktigare att visa transparens.

Vilka andra faktorer kommer att spela en avgörande roll i framtidens handel?

– Mycket kommer att handla om hållbarhet och kraven kommer att öka från de yngre konsumenterna. Ett annat nyckelområde är omnichannels, det vill säga hur man kan optimera kundupplevelsen oberoende vilken säljkanal kunden använder sig av. Att koppla det fysiska med det digitala. En sista dimension är hur man positionerar sitt varumärke och vad man berättar för sina kunder. Det blir allt viktigare att visa transparens. Sen är det som business alltid har funkat, om man inte tänker långsiktig lönsamhet, när man baserat på kundernas nya krav designar sitt framtida kunderbjudande, kommer man inte överleva.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.