Rita in dagsljusets superkrafter på arbetsplatsen

21 december 2023

Generösa fönsterpartier och flödande dagsljus är ledord när nya kontorsfastigheter ska ritas. Det ökar värdet på fastigheten långsiktigt och ger en friskare arbetsplats men det kan också skapa krångliga komfort- och energiproblem om man inte skärmar av solen på rätt sätt.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Dagsljuset har visat sig påverka kognitiv prestation, humör och pigghet och förebygger psykisk ohälsa.

En studie i Norge visade att mer tillgång till dagsljus sänkte sjukfrånvaron och skyndade på medarbetarnas återgång till arbetet. En turkisk studie visade att trivseln på arbetet gick upp och stress minskade hos sjuksköterskor som exponerades för mer än tre timmars dagsljus om dagen. I en annan studie i New York fick sjuksköterskor som hade sin arbetsplats nära ett fönster inte bara lägre blodtryck utan skrattade även mer och hade fler sociala interaktioner jämfört med sina kollegor som hade mindre dagsljustillgång.

Varför mår vi bra av naturligt solljus?

Vi har en inbyggd dygnsrytm (cirkadisk dygnsrytm) som styrs bland annat av hormonet melatonin. Produktionen av melatonin styrs av receptorer i ögat som påverkas av ljuset och dess skiftningar under dagen. Om vi får tillgång till blåare / kallare ljus under dygnets tidiga timmar och varmare ljus mot slutet av dagen – precis som det naturliga dagsljuset – så störs inte vår biologiska dygnsrytm och vi sover bättre och känner oss piggare.

Utan tillgång till dagsljus kan den biologiska dygnsrytmen rubbas vilket kan störa sömnen och få oss att bli tröttare och mindre alerta. Därför är dagsljus viktigt på en arbetsplats – både för medarbetarnas hälsa men också för att få en bra effekt i arbetet.

Obehaglig bländning

Med stora fönsterpartier och mycket dagsljusinsläpp kommer dock stora utmaningar med bländning under vår och höst eftersom solen då står så lågt på våra nordliga breddgrader.

Det som forskningen kallar för obehagsbländning innebär att ögat inte tar direkt skada men att vi upplever ett obehag av ljuset. Det kan även vara obehag som är omedvetet – vi märker alltså inte alltid av att vi blir irriterade i ögonen förrän källan till ljuset bländas av.

Besvär med ögon och syn kan även leda till problem med nacke och skuldror. De som har ögonbesvär kan få huvudvärk lättare och ha två till tre gånger så mycket besvär från nacke, axlar och skuldror. Det har såklart dålig inverkan på välmående, prestationsförmåga och produktiviteten.

Dagsljus och termisk komfort

Det är dyrare att bygga fastigheter med många och stora fönster samtidigt som uppvärmnings- och nedkylningskostnaderna ofta blir högre, men är ändå attraktivt eftersom investeringen har visat sig öka fastighetens långsiktiga värde.

Stora fönsterpartier ökar även utmaningarna med inomhustemperaturen på arbetsplatsen. På sommaren blir värmelasten väldigt stor om inte solljuset stoppas innan det når fönstret. Och på vintern riskerar stora nedkylda fönsterpartier att kyla ner inomhusluften och orsaka kallras.

Det innebär ofta dyra nedkylningskostnader under sommaren och dyr uppvärmning under vintern för att hålla en bra termisk komfort på arbetsplatsen.

Solavskärmning skapar balans

Med rätt avskärmande insatser så kan man se till att medarbetarna får sin dagliga dos av det nödvändiga dagsljusets med alla sina hälsofördelar samtidigt som man tar bort bländningen och skapar ett behagligt inomhusklimat. Vilket i sin tur ger en skönare fysisk arbetsmiljö och förhoppningsvis friskare medarbetare på sikt.

Källa: Skånsk Fönstermiljö

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.