Revelop vill öka beståndet

6 oktober 2022

Revelops vision är att skapa hållbara stadsmiljöer för såväl den egna som kommande generationer. Detta gör de genom att förlänga livet för befintliga fastigheter istället för att bygga nytt. ”90 procent av alla byggnader 2050 finns redan idag vilket innebär att det är betydligt mer hållbart att ta hand om och utveckla de fastigheterna”, säger Thomas Jonasson, Head of Strategic Leasing & Concepts, på Revelop.

Revelop har fastigheter i tio kommuner runt om i Sverige och lokalytorna uppgår till hela 750 000 kvadratmeter. Ytterligare 300 000 kvadratmeter är utvecklingsbara ytor för både kontor, lager och lätt industri och man utvecklar beståndet ur flera perspektiv. 

Coworkaktörer som fokuserat på tillväxt kommer behöva visa lönsamhet vilket sannolikt kommer innebära att de ekonomiskt svaga faller bort och de starka blir ännu starkare. 

– Dels investerar vi mycket i åtgärder som gör fastigheterna mer klimatsmarta som AI-styrning, solceller och andra tekniska lösningar. Sedan driver vi, tillsammans med de kommuner vi verkar i, flera detaljplaner för att skapa förutsättningar för utökad verksamhet. Det kan till exempel vara kontorslokaler som kan ställas om till skola eller hotell. Utöver det är vi aktiva köpare av kommersiella fastigheter i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen med målsättning att utöka vårt bestånd, säger Thomas Jonasson, Head of Strategic Leasing & Concepts, på Revelop.

Bolaget har en stadig tillväxt och är idag närmare 50 medarbetare i Stockholm och Göteborg.  Bara för 18 månader var man endast 32 stycken och kontoret i Göteborg fanns ännu inte. 

Kontorshotellskonceptet C/O

En av Revelops storsatsningar är konceptet C/O Workspace, en uppdaterad version av det klassiska kontorshotellet med fokus på egna kontorsrum och daglig nytta för kunderna. Erbjudandet är enkelt - ett pris där allt ingår. 

– Vi tycker helt enkelt att det blir för krångligt för våra kunder att betala för kaffe, mötesrum, tillgänglighet och vad det nu kan vara som andra tar extra betalt för.


Då Revelop själva äger fastigheterna där C/O finns kan prisernas hållas lägre än på många andra kontorshotell. Man har lagt mycket krut på inredningen och tjänster så att de som hyr ett rum ska kunna fokusera på arbetet. 

– Vi tror att alla vill ha ett snyggt kontor, fräscha mötesrum och bra kök. För att underlätta i vardagen för våra hyresgäster så har vi digitaliserat många av våra tjänster så som mötesbokning, nycklar och beställning av möbler. Samtliga av dessa tjänster nås idag direkt på vår hemsida.

Konceptet byggs ut löpande och Revelop räknar med att kunna öppna det andra kontoret på Göteborgsmarknaden under 2023. Samtidigt bygger man även ut kontoren i Stockholmsområdena Kista, Norrviken och Bredden.

Fortsatt tillväxt

Den stora trenden för kontor just nu är att företag lägger mer vikt i hur man använder lokalerna, menar Thomas Jonasson. Högre krav på interiörer och mer yta per arbetsplats är två effekter. 

Thomas Jonasson, Head of Strategic Leasing & Concepts, på Revelop.

– De senaste årens fokus på att jaga så få kvadratmeter per arbetsplats är idag ett omodernt sätt att se på nyckeltal. Sen har vi trenden med cowork och kontorshotell, ett segment som växer snabbt, där det är tydligt att man söker egna kontorsrum och riktiga arbetsplatser i ett gemensamt sammanhang med andra.

– Vi får även in fler förfrågningar av bolag i storleken 20-50 arbetsplatser, det vi kallar för big office. Idag har vi hyresgäster i det storleksspannet som har en större privat yta, ibland med egen ingång men med en direkt tillgång till kontorshotellets gemensamma ytor och mötesrum, fortsätter han. 

Sverige står inför tuffare tider men trots det ser Thomas Jonasson att marknaden för kontorshotell och coworking kommer att ha en fortsatt tillväxt. 

– Coworkaktörer som fokuserat på tillväxt kommer behöva visa lönsamhet vilket sannolikt kommer innebära att de ekonomiskt svaga faller bort och de starka blir ännu starkare. Riktig kundnytta blir allt viktigare och få kommer betala extra för överdådiga frukostbuffér och event. Prispressen kommer öka när det ekonomiska klimatet blir tuffare.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.