Retailbarometern 2020

29 mars 2021

Adyens Retailbarometer är en årlig rapport som undersöker konsumenters vanor och förväntningar på handeln, samt hur företag möter dessa förändringar.

Årets rapport fortsätter att mäta kanalpreferenser och efterfrågan på digitala upplevelser, men gör så utifrån de förutsättningar som skapats av den Covid-19 pandemi som har svept över världen. 

För att hjälpa företag att navigera det här nya landskapet gav Adyen i uppdrag till Centre for Economics and Business Research (CEBR) att göra en analys av nuläget för företag inom detaljhandeln och restaurangbranschen världen över. Genom Adyens transaktionsdata av köp på nätet och i butik erbjuder rapporten en inblick i hur kanalpreferenser har utvecklats. Med hjälp av Opinium Research LLP mätte Adyen hur fler än 25 157 konsumenters vanor och attityder har förändrats under 2020. 

I den här rapporten kommer vi att redogöra för hur konsumenternas förväntningar har förändrats, och vilka möjligheter som detaljhandeln har att uppfylla dem.

CEBR-analysen visar att länder med bättre förutsättningar för e-handel upplevde en mindre nedgång i omsättning inom både detaljhandeln och restaurangbranschen under de månader som pandemin slog som hårdast och fram till dags dato. Dessa förutsättningar grundar sig på två konsumentdrivkrafter. Den första drivkraften är konsumentbeteende, där konsumenter som är vana vid e-handel var mer benägna att ersätta fysiska inköp med digitala. Den andra drivkraften är infrastrukturen för e-handel, som tillåter företag att erbjuda kontaktlösa tjänster snabbt och enkelt.

 Då åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset i Sverige har varit de minst strikta i världen har detaljhandeln, och de flesta restauranger och andra företag, fortsatt att hålla öppet under pandemin. Det här angreppssättet återspeglas i detaljhandelns utveckling – försäljningen minskade med endast 3 procent mellan februari och april, den lägsta minskningen av alla länder som har rapporterat en minskning.

 Medan svenska företag har klarat sig bättre än många andra länder i världen är det tydligt att pandemin inte bara har förändrat, utan även skapat nya konsumentbeteenden. En av tre svenska konsumenter handlade mer på nätet under de månader då pandemin slog som hårdast och två av tre kommer att fortsätta att visa sin lojalitet gentemot de företag som möjliggjorde handel under de månaderna. 

- I den här rapporten kommer vi att redogöra för hur konsumenternas förväntningar har förändrats, och vilka möjligheter som detaljhandeln har att uppfylla dem, berättar Tobias Lindh, VD för Adyen i Norden och Baltikum.

Läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.