Rekordhöga hyror hindrar utveckling

12 november 2018

Bristen på kontor i Stockholm city gör att hyrorna stiger till orimliga nivåer. Det gynnar fastighetsägare medan det slår hårt mot hyresgäster. Tor Borg, tidigare analyschef, JLL, berättar i en artikel i Fastighetsnytt att risken är att vi går mot en sorts överhettning.

Enligt JLL är vakansgraden i Stockholm endast två procent, vilket är ca fem procent lägre än normalt. Kontorsmarknaden har hamnat i bakvattnet till förmån för bostadsbyggandet, vilket i sin tur har reducerat investeringsviljan. Tor Borg säger till Fastighetsnytt att han tror det är den lägsta siffran sedan IT-bubblan.

I Göteborg och Malmö råder inte riktigt samma brist på kontor som i centrala Stockholm där behovet är enormt. Enligt JLL:s analys är situationen i Stockholm krisartad genom svindelhyror som trissas upp av en stark BNP- och sysselsättningstillväxt, låga räntor och gynnsamma strukturella processer som stimulerar efterfrågan menar man. Analysen visar också att hyrorna för kontor i centrala Stockholm ökade med nästan 13 procent under föregående år, vilket är en av de tydligaste ökningarna i Europa. Årets prognos har justerats upp till drygt sju procent. 

 

- Bedömningen är att hyrorna i centrum på sikt nått nivåer som avskräcker potentiella hyresgäster och att ökningarna därför dämpas, säger Tor Borg i samma artikel.


Enligt JLL visar beräkningen att hyrorna i genomsnitt ökar 2,4 procent per år mellan 2018 och 2022, vilket man menar är långt över det europeiska genomsnittet. 

Alternativa infrastrukturlösningar

Tor Borg menar att man i Stockholm måste frigöra kontorsyta alternativt titta på fler infrastrukturlösningar för att skapa bättre transportmöjligheter. Med andra ord handlar det om stora, tidskrävande projekt.


Även Stockholms handelskammare flaggar för att rekordhöga hyror i kombination med låga vakanser riskerar att hindra Stockholms utveckling. Handelskammaren har frågat 200 företag belägna i centrala Stockholm om deras åsikt kring kontorsmarknaden. Var tredje tillfrågat företag menar att bristen på lokaler är hämmande för själva verksamheten och vart tionde uppger att de tvingas avstå från att anställa personal. Svaren visar på negativa tendenser som får Handelskammaren att reagera.


- Om internationella bolag, som egentligen vill till Stockholm, hellre väljer att etablera sig utomlands kan det slå hårt mot Stockholms, och i förlängningen, Sveriges ekonomi, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på handelskammaren.


Trots detta planeras endast 284 000 kvm ny kontorsyta under 2018-2019 i Storstockholm, att jämföras med 856 000 kvm i Berlin, enligt ”Företagen larmar om kontorsbrist” - en rapport framtagen av handelskammaren. En förklaring kan enligt Tor Borg vara att trenden i Stockholm city ännu är att ombilda kontor till bostäder.

Ohållbar trend

JLL kan med hjälp av analytiker ”worldwide” jämföra trender på olika marknader och också jämföra hyresnivåer i kontorsbyggnader inom premiumsegmentet. Resultat som påvisats är att Stockholm, med hyror på över 8 000 kronor per kvm, hamnar på tjugonde plats globalt. Genom en stark ekonomi och låga vakanser ökar Stockholms hyror snabbast i Europa, enligt Tor Borg.


Detta är en trend som inte är hållbar på lång sikt och Tor Borg delar oron över att företag kan komma att vända Stockholm ryggen. Han menar att något måste göras så att bolag inte väljer Köpenhamn, Berlin eller Paris framför Stockholm. Hur många bolag som faktiskt överger vår huvudstad på grund av hur marknaden ser ut finns dock ingen statistik på ännu.  

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.