Redo för kontoret?

14 september 2021

Pandemin är inte över men en betydande del av befolkningen i Sverige har vaccinerats och många verksamheter förbereder nu för en återgång till det ”normala” så som situationen var före Covid-19. Regeringen har kommunicerat att uppmaningen ”jobba hemifrån” ska fortsätta till mitten av september.

I nyheterna diskuteras nya mutationer med ökad risk för smittspridning och en fjärde våg av Covid-19. Stora arbetsgivare skickar samtidigt tydliga signaler om att det är dags att återvända till arbetsplatserna i höst. Det är därför hög tid att överväga vilka frågor arbetsgivare kan förvänta dig av medarbetare som kan känna oro för smittspridning i sina arbetsmiljöer. Som arbetsgivare är det viktigt att vara redo och kunna möta olika frågeställningar. Här kommer några förslag att utgå ifrån.

Är jag helt säker på arbetsplatsen?

Nej, vi måste tyvärr vänja oss vid en obehaglig sanning att det finns inget som heter noll risk för smittspridning. Målet är att minimera risken på arbetsplatsen enligt framträdande Harvardforskare.

Känner mig inte riktigt kry men jag är inte sjuk. Kan jag jobba hemifrån?

Den viktigaste åtgärden för minskad smittspridning är att stanna hemma vid symptom. En ökad frånvaro med kort varsel och möjlighet att deltaga på distans blir normen. Tydliga besked och rutiner för en normalisering efterfrågas.

Har det vidtagits åtgärder för att granska och förbättra luftflödet i våra lokaler?

Frågan togs upp av Rachel Gutman i en artikel i the Atlantic eftersom forskarvärlden idag är överens om smittspridningen av Covid-19 främst sker via luften och att ett allt för stort fokus har lagts på rengöring av ytor. I många fall kan ventilationen behöva förstärkas med effektiv luftrening.

Har det gjorts något som gör det enklare att hålla avstånd?

Markeringar på golv är ett enkelt hjälpmedel för att hålla avstånd. Kombinera med skyltning om vikten av att hålla avstånd i ögonhöjd. Har arbetsplatsen öppna gemensamma ytor t ex kontorslandskap kan en utglesning av arbetsplatser bli aktuellt. Se även över placering av möbler i lokaler t ex i reception så att avstånd enklare hålls.

Finns det möjligheter att motverka och minska trängsel?

Identifiera möjliga flaskhalsar i lokaler där trängsel lätt uppstår och överväg vilka åtgärder som kan minska trängsel.

Om en arbetsgivare gör en lista över de åtgärder som vidtagits och vad som är på gång så har man en bra start att utgå ifrån. Man bör också vara lyhörd för förslag till förbättringar från medarbetarna. En säkrare arbetsmiljö där risken för smittspridning minimeras är ett lagarbete! En arbetsgivare har mycket att vinna på att ha en öppen dialog med medarbetarna och visa att deras arbetssituation och arbetsmiljö har högsta prioritet.

Av: Hans-Olof Backberg, Inomhusmiljöspecialist på Genano AB


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.