"Premiumversion av Coworkingspaces"

11 april 2018

Convendum är ett Coworkingkoncept i premiumsegmentet med fokus på service, teknik och design. Företaget är etablerat på flera platser i Stockholms innerstad samt i Göteborg. – Just nu arbetar vi med enhet åtta av de tolv vi planerar i Sverige. Dessa ska vara klara och etablerade år 2020, säger Håkan Jeppsson, Vd Convendum AB.

Enhet åtta som Håkan Jeppsson, vd på Convendum, nämner handlar om drygt 5 100 kvm i Glashuset vid Slussen i Stockholm. Den nya enheten beräknas vara inflyttningsklar i april 2019.

– Vår tanke är att Convendum ska bli ledande inom Coworking center i Norden. Det moderna digitala samhället ställer nya krav på kontoret som mötes- och kommunkationsplattform, säger Håkan Jeppson.

Håkan Jeppsson, vd Convendum

Convendums framgångskoncept

Håkan Jeppsson berättar att det unika i Convendums koncept är att de ligger i premiumsegmentet samtidigt som de sänker kundföretagens kontorskostnader.

– Vårt koncept bygger på en premiumversion av Coworkingspaces. Vi har hög kvalitet på de tjänster och den service vi erbjuder. Vi vänder oss till etablerade företag med upp till 50 personer på kontoret, och vi erbjuder ett all-inclusivekoncept där medlemsavtalen innehåller kontor med möbler och teknik. 

Som hyresgäst hos Convendum har man också tillgång till nätverk, printers, konferenscenter, frukost, kaffe, servering, event, inpassering, post- och godshantering, gym med mera.

– Det betyder att flyttar man in till oss kan man helt ägna sig åt sin kärnverksamhet, resten köper man som tjänst.

Behovet av service tar egentligen aldrig slut, berättar Håkan Jeppsson. Tvärtom så tenderar behoven att öka med tiden.

– Vi ser att utöver den service som erbjuds i avtalet önskar många hyresgäster med tiden mer service utifrån behov och problem som plötsligt uppstår. Det kan handla om att buda något, om att hämta en gäst på flygplatsen etc. Sådan service ligger utanför avtalet men det är enkelt för oss att lösa samtidigt som det är tacksamt för kunden. Våra kunder köper en upplevelse och en bekymmersfri vardag så att de kan ägna sin tid till sin verksamhet.

Varför ska man hyra av er?

– Dels för att vi har flexibla hyresavtal i absoluta topplägen. Lägg till den premiumservice vi erbjuder. Hos oss finns möjlighet att både växa och krympa. Det är också ett kostnadsneutralt alternativ, mot eget kontor.

Läs hela artikeln i magasinet Lokalguiden som utkommer v 16.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.