Positivt trots pandemi

11 januari 2022

Det tredje kvartalet 2021 präglades fortfarande av coronapandemin men uppgången för sällanköpsvaror i City blev cirka tio procent jämfört med samma period 2020. Detta kan jämföras med restaurangnäringen som ökade med cirka 40 procent.

gamla stan.jpg
Bild: Pixabay

Det tredje kvartalet 2021 innebar för sällanköpsvaror en positiv återhämtning från låga nivåer samma period året innan. För andra kvartalet i rad och sedan pandemins effekter på handeln i City startade i slutet av mars förra året, har City utvecklats bättre än externhandeln. City utvecklades även bättre relativt riket som helhet. Klädinköpen tog fart igen under både det andra och det tredje kvartalet, vilket har gynnat City som har en stor andel beklädnad.

Malmarna ökade med cirka tio procent, vilket var i nivå med City. Sedan pandemin startade har malmarna (med undantag från förra kvartalet) haft en bättre utveckling än City.

Gamla Stan fortsatte att avvika från övriga malmar, det tredje kvartalet 2021 med en betydligt bättre utveckling jämfört med samma period förra året. Gamla Stans uppgång blev cirka 100 procent, övriga malmar ökade med cirka 20 procent.


Skillnaden mellan olika handelsområden var under det tredje kvartalet stor. Handelsplatser med ett större inslag av shopping utvecklades generellt bättre än handelsplatser där volymhandel dominerar. Det var andra gången sedan pandemin startade som köpcentrumen utvecklades bättre än volymhandelsplatserna (första gången var förra kvartalet).

Av: Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. Med stora tapp på kort tid blir statistiken från SCB mindre precis. Trots ökad osäkerhet kan ändå utvecklingsriktningen för olika områden identifieras.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.