Positivt besked för Göteborg

2 november 2023

Regeringen har kommit med beskedet att planerna för byggnationen av tågsträckan mellan Borås och Göteborg ska återupptas. ”Det är positivt att regeringen prioriterar tågresandet och påpekar vikten av att byggnationen ska komma i gång snabbt”, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Trouve webb.jpg
Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Regeringen är tydlig med att den budget som tidigare satts på 44 miljarder kronor ska hållas. Sett över de senaste fem åren är den årliga kostnadsökningstakten för järnvägsinvesteringar ca sex procent. Varje års fördröjning ökar alltså investeringskostnaden.


- Vi är glada över dagens besked men uppmanar regeringen och Trafikverket att starta arbetet så snabbt som möjligt. Under det gångna året har kostnaderna ökat med sex procent, till 46,6 miljarder kronor. Det går inte att spara pengar genom att skjuta upp ett nödvändigt projekt, fortsätter Johan Trouvé.


Nästa steg är att bestämma vilken plan som ska genomföras och det gäller att regeringen är proaktiv.


- Kommunerna i stråket, regionen och Trafikverket måste enas om järnvägens exakta dragning och utformning. De måste också enas kring hur eventuella ändringar från Trafikverkets förslag från i somras ska finansieras. Om de inte når full enighet måste regeringen sätta ner foten.


Nu gäller det att Trafikverket tar vid och visar sin förmåga att genomföra stora projekt inom budget och utan förseningar.


- Vi ska inte heller glömma att arbetsmarknadsregionen sträcker sig längre än Borås - den bör också fortsätta österut mot Jönköping och Linköping. Detta beslut är en viktig del i att främja tillväxt och ökad rörlighet i Västsverige, men vi vill också se enklare pendlingsmöjligheter över hela Götaland, avslutar Johan Trouvé. Vi hoppas nu att processen påskyndas så mycket som möjligt och att det första spadtaget snart kan tas. Den nya järnvägen kommer ge stor positiv inverkan för alla pendlare och för vår region.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.