Positiva signaler i Stockholm

3 maj 2021

Många regioner i Sverige har drabbats hårt det senaste året, Stockholm är ingen undantag. Nu finns dock förhoppningar om att ljusare tider väntar. "Vår region har goda förutsättningar i ett internationellt perspektiv att komma ur den lågkonjunktur som pandemin fört med sig", säger Staffan Ingvarsson, vd på Stockholm Business Region.

Staffan Ingvarsson, vd på Stockholm Business Region. Bild: Stockholm Business Region.

Det finns en tudelad bild när det gäller hur näringslivet i Stockholm drabbats efter över ett år av pandemin. De kontaktnära branscherna, framförallt hela besöksnäringen, har drabbats oerhört hårt och befinner sig i ett fortsatt akutläge. Tillverkningsindustrin har däremot en hög aktivitetsnivå.

– Vi ser vidare positiva signaler i det att allt fler startar nya företag och att den konkursvåg som vi befarade inledningsvis under pandemin har uteblivit, säger Staffan Ingvarsson, vd på Business Region Stockholm.

Jag tror dock att vår region har goda förutsättningar i ett internationellt perspektiv att komma ur den lågkonjunktur som pandemin fört med sig som både stark och konkurrenskraftig.

I takt med att vaccinationerna ökar, ökar även hushållens konsumtion och konjunkturen vänder. Lågkonjunkturen förblir djup under detta året och arbetslöshetsnivån prognostiseras ligga kvar på samma nivåer och kan ta tid att jobba ner i vissa grupper. 

–  Jag tror dock att vår region har goda förutsättningar i ett internationellt perspektiv att komma ur den lågkonjunktur som pandemin fört med sig som både stark och konkurrenskraftig. Det är här naturligtvis viktigt att vi fortsätter förbättra förutsättningar för företagande och försöker bibehålla och öka det internationella näringslivets närvaro i regionen i syfte att stärka vår globala position.

Regionen attraherar företag

Stockholm har ett mycket internationellt näringsliv med flera globala företag som verkar i regionen och har blivit en attraktiv plats för regionala huvudkontor. Staden attraherar hela 53 procent av nordens regionala huvudkontor och lockar till sig företag inom bland annat IT, life science, infrastruktur och bygg. 

– ICT och life science-bolag som vill vara med i det kunskapskluster som finns inom dessa områden i Stockholm vill etablera sig i regionen. Byggföretag inom infrastruktur och bygg som vill delta i den framtida utbyggnaden av Stockholm och regionen, Venture Capital bolag som är intresserade att investera i svenska start ups eller scale ups. Generellt sett är regionen intresserade att attrahera bolag som är kunskapsintensiva och hållbara.

Stockholm Business Region kan hjälpa företag att etablera sig i regionen via deras etableringslotsfunktion, de bistår även med etableringsfrågor och förmedlar kontakter till sitt nätverk, andra företag i regionen och närliggande kommuner i Stockholm Business Alliance. 

Framtida utmaningar

När pandemin har klingat av tror Staffan Ingvarsson att allt fler företag kommer att titta på Stockholm, och även Sverige i stort, för att kunna delta i regionens snabba utveckling och detta bidrar i sin tur till nya investeringar i företag. 

– Vi ser det som sannolikt att pandemin snabbar på digitaliseringen av arbetslivet. Det skapar nya affärer för företag som utvecklar tekniska lösningar för distansarbete, säger han. 

Det finns flera utmaningar för regionen de kommande åren. Staffan Ingvarsson tror bland annat att konkurrensen mellan platser, städer, länder och kontinenter kommer att öka när ekonomin krymper, men även att hitta rätt talanger kan bli en utmaning.

– Vi erbjuder etableringsservice, men beroende på vilken sektor investerarna är inriktade mot så finns olika utmaningar. Inom exempelvis ICT/Tech och life science handlar det mycket om tillgången på talanger och företagens möjligheter att rekrytera. I den delen hjälper vi till att sprida information om att Stockholmsregionen är en mycket intressant plats att göra affärer i och växa i, avslutar han.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.