Perfekt läge för logistik

9 februari 2022

I direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport växer en flygplatsstad med kontor, hotell, handels- och arbetsplatser plus lager- och logistikverksamheter fram. Logistics Park 1 är den första logistikparken i området och nu har Colliers fått uppdraget, av fastighetsutvecklaren North Park Fastigheter, att hitta en hyresgäst till den sista byggrätten.

North Park.jpg
Bild: North Park Fastigheter

Logistikmarknaden har stått sig stark även under pandemin och det på grund av flera faktorer, börjar Marie Meyer, Head of Leasing på Colliers, att konstatera.

– Digitaliseringen av samhället tog stora kliv framåt under pandemin, med en accelererande e-handel och en dramatisk ökad användning av digital teknik i arbetslivet. Som en direkt följd av e-handelns uppsving och det växande flödet av varor ökade också efterfrågan på logistikytor kraftigt.

I takt med att pandemin nu gör sitt uttåg tror vi att efterfrågan för build-to-suit-lösningar kommer att öka.

Detta har i sin tur påverkat investerarnas aptit på logistikfastigheter. Den växande e-handeln bland konsumenterna har också gett upphov till en ny typ av efterfrågan på så kallade last-mile-lägen, som innebär förflyttningen av gods från någon form av hub till en slutdestination, ofta en konsument.

– Förutom denna efterfrågan har även komponentbristen medfört ett ökat intresse att lagerhålla komponenter för att klara av produktion och leveranser, vilket i sin tur driver utvecklingen mot större lokaler, fortsätter hon. Idag är efterfrågan från logistiker till stor del inriktad på moderna logistikbyggnader, med högteknisk standard vad gäller takhöjd, portar, golvbärighet med mera, och som är belägna vid de primära logistiklägena.

En vision med plats för logistik

Sveriges främsta logistikläge stavas fortfarande Göteborg och 2,5 mil från stadskärnan förverkligar just nu Swedavia sin vision om en flygplatsstad i framkant med möjligheter för morgondagens företag att verka och växa i. Inte minst inom logistiksegmentet. I Logistics Park 1, Airport City Göteborgs första logistikpark, håller totalt 150 000 kvm lager- och logistikyta på att växa fram. Här uppförs toppmoderna logistikfastigheter, helt skräddarsydda efter kundernas behov. Under 2019–2020 har bland andra Postnord TPL, Rajapack, Vätterleden Logistik och Dawa Däck etablerat sig här. Och givetvis är det bland annat läget som varit avgörande.


– Göteborg är ett av Skandinaviens främsta logistiknav med sitt centrala läge mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn, konstaterar Marie Meyer. Logistics Park blir ett centrum för framtidens logistik, med direkt anslutning till Riksväg 40 och Airport City Göteborg. Årligen passerar cirka sju miljoner resenärer flygplatsens gater och genom dess tullar omkring 65 000 ton flygfrakt. Så det är ingen slump att världsledande logistiker som DHL Express och DB Schenker redan är etablerade här.

Build-to-suit-lösningar

Men det finns alltså plats för fler. Colliers i Göteborg, med Jonas Bodwall i spetsen, fick nyligen i uppdrag av fastighetsutvecklaren North Park Fastigheter att hitta en hyrestagare av den sista byggrätten i Logistics Park 1. På industrimarken om cirka 13 800 kvm finns det möjlighet att bygga en logistikbyggnad på cirka 6 500 kvm. Och intresset är stort.

Marie Meyer, Head of Leasing, Colliers

– Utifrån den ökade efterfrågan inom e-handel och last mile har intresset varit stort kring befintliga lokaler med omgående inflyttning. Men i takt med att pandemin nu gör sitt uttåg tror vi att efterfrågan för build-to-suit-lösningar kommer att öka, utifrån att marknaden stabiliseras och fler aktörer vågar binda upp sig kring den här typen av uthyrningar där tillträde kan ske cirka 12 månader efter byggstart, menar Marie Meyer.

De företag som kan dra extra fördel av läget i Logistics Park är aktörer som i allmänhet vill åtnjuta synergieffekter från en logistikpark, förklarar hon vidare.

– I synnerhet bolag vars logistik genomsyras av interkontinental flygfrakt – såklart! Men givetvis kan vilket företag som helst också dra fördel av skyltläget längst riksväg 40, där det dagligen passerar runt 24 000 fordon.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.