Optimera kontorslandskapen

26 november 2020

I framtiden blir det mer naturligt att varva kontorsarbete med hemarbete. Men för att göra våra kontor mer attraktiva och även mer optimerade behöver vi bli bättre på att använda data. Det menar det finländska inredningsföretaget och möbeltillverkaren Martela.

Den framtida arbetsplatsen är hybrid och det finns en risk att folk kanske inte kommer tillbaka till kontoren i större utsträckning. 

– Därför måste man se till att våra kontor är inbjudande. Samtidigt måste vi tänka på hur vi kan optimera alla utrymmen på bästa sätt. Vi vill inte ha tomma kontor med tomma stolar. Det kostar bara pengar, säger Eeva Terävä, arbetsmiljöexpert hos det finländska inredningsföretaget och tillika möbeltillverkaren Martela.

Som tur är finns många olika typer av möbler som kan hjälpa oss att hålla distans till varandra på kontoret och uppmuntra att vi går dit för att arbeta.

Som tur är finns många olika typer av möbler som kan hjälpa oss att hålla distans till varandra på kontoret och uppmuntra att vi går dit för att arbeta.

– Det är människor som skapar liv på kontoret. Studier som nyligen utförts säger att det vi som anställda saknar allra mest i dessa tider är att mötas ansikte mot ansikte. Som tur är finns många olika typer av möbler som kan hjälpa oss att hålla distans till varandra på kontoret och uppmuntra att vi går dit för att arbeta, berättar Eeva Terävä.

ANVÄND DATA

Det kommer samtidigt finnas ett behov av att optimera planlösningar och tillse att kontoret nyttjas optimalt. Inte minst för att säkerställa en trivsam arbetsmiljö och samtidigt ha koll på företagets kostnader. Ny smart teknik för arbetsplatser kan vara en lösning på detta.

–  Ett nyckelord för framtida kontor är optimering. Med hjälp av det vi kallar för smarta tekniker för arbetsplatsen kan man som företag samla in data för för att få underlag. Till nytta för både företagets ekonomi och de anställdas upplevelse, förklarar Eeva Terävä.

De främsta anledningarna till att företag ska samla in användbar information från anställda handlar enligt Eeva i första hand om att förbättra medarbetarnas upplevelse, säkerhet och välbefinnande.

– Därefter handlar det om att minska kostnaderna och optimera utrymmesanvändningen och förbättra kontorsuppsättningen för att bäst stödja arbete och de uppgifter som finns till hands. Jag vill också betona att ansvarig arbetsgivare är intresserad av att veta hur en arbetsmiljö faktiskt stöder arbete, innovation och resultat.

Smarta möbler kan ge företag data genom information om hur mycket de används och hur de används. Till exempel kan man se om det finns en del av kontoret med många skåp som inte används optimalt eller om skrivborden är placerade på ett bra sätt. Smarta tekniska lösningar kan även ge beslutsunderlag om exempelvis användning av värme och ventilation på kontoret.

NYA TRENDEN – WAAS

Ytterligare en trend som börjat skönjas är det som kallas för “Workplace as a Service” där man väljer att hyra in utrustning snarare än att köpa den.

– Workplace as a service är ett effektivt sätt att öka sin egen flexibilitet och öka sin reaktionsförmåga när det uppstår behov att skala upp eller ner. Därför måste vi börja betrakta arbetsplatsen mer som en dynamisk resurs som kan hjälpa till att driva affärer, säger Eeva Terävä.

TRE TIPS FÖR FRAMTIDENS KONTORSMILJÖ

1. Även om pandemin har varit en stundtals tung period för många har den även gett oss nya möjligheter. Passa på att använda detta “window of opportunity” när du planerar ditt nya kontor.

2. Investera i smarta tekniker och sensorer som ger data, inbjudande arbetsplatsmilljöer på kontoret och se till att dina anställda har en bra arbetsplats även hemmavid.

3. Workplace as a Service (WaaS) är ett effektivt och smart sätt att öka företagets flexibilitet och förmåga att reagera på hastigt uppkomna situationer. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.