Nytt prestigeprojekt till Eskilstuna

28 september 2021

Ett toppmodernt logistiklager växer just nu fram i Eskilstuna. Lagret kommer drivas av 100% förnyelsebar energi och beställaren Frode Laursen har gjort flera medvetna val för att minska miljöbelastningen. –Vi har ett långt och gott samarbete med ROCKWOOL och bestämde oss tidigt för att använda deras stenullsprodukter för isoleringen i projektet, kommenterar Jakob Gundal Nikolajsen, Byggchef på Frode Laursen.

Bild: Rockwool
Bild: Rockwool

Det nya lagret kommer bli ett riktmärke för hållbar produktion och drift. Byggnationen utgår från ett starkt fokus på hållbara material och verksamheten kommer drivas med 100% förnyelsebar energi, smart energiövervakning och styrning, LED-belysning för låg energiåtgång, regnvatten- och värmeåtervinning. Anläggningen på 40 000 kvadratmeter innefattar lager- och logistikytor, en administrationsbyggnad och en tillhörande tvätthall där allt vatten som används ska ingå i ett kretslopp och återanvändas.

– Vi har under hela projektet funderat på vilka konkreta lösningar vi kan ta fram för att spara på energi, vatten och övriga resurser. Det är en väldigt spännande utmaning, berättar Jakob Gundal Nikolajsen.

Frode Laursen är ett nordiskt transport- och tjänsteföretag med fokus på Skandinavien. Nyligen utnämndes de till årets Transportföretag i Danmark för sin gröna omställning. Något som den nya anläggningen i Eskilstuna är ett exempel på.

Flera av aktörerna i projektet vittnar om att de även inom sina egna verksamheter har skärpta hållbarhetskrav som ska efterföljas. Niklas Jonsson, Platschef hos huvudentreprenören Logistic Contractor, menar att det gemensamma förhållningssättet bidrar till att det är lätt att mötas kring hållbarhetskraven. Logistic Contractor fattade till exempel tidigt beslut om att återvinna all stenull i projektet via återvinningsservicen Rockcycle®.

– Att minska deponimängderna och bli mer resurseffektiva är viktiga interna krav även för oss. Därför uppskattade vi när ROCKWOOL presenterade möjligheten att återvinna allt spill från deras produkter i det här projektet och vi vet att både beställaren och takentreprenören Takbyrån ser positivt på sådana här initiativ, säger Niklas Jonsson.

Återvinningen sker i samarbete med Stena Recycling, som säkerställer att materialet hanteras korrekt och sedan går vidare till återvinning i ROCKWOOL fabriker.

Det råder bråda dagar på byggarbetsplatsen och tidsplanen är att den nya logistikanläggningen i Eskilstuna ska stå klar under Q1 2022.

– Lageranläggningen i Eskilstuna är ett prestigeprojekt inom Frode Laursen och vi är glada över att helt konkret kunna visa hur vi jobbar med hållbarhet i alla led, avslutar Jakob Gundal Nikolajsen.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.