Nytt helhetstänk i Helsingborg

30 oktober 2019

Handelns strukturomvandling, framtidens stadskärna, lediga lokaler, pop-up och showrooms. Handelns omställning är på allas läppar och senaste rapporterna från Svensk Handel pekar på att framtiden ser ljus ut för stadskärnorna men att samarbeten och samverkan är vägen dit. I maj startade Helsingborg City upp ett nytt samarbete mellan Fastighetsägarna City och Helsingborgs stad för att attrahera nya etableringar till stadskärnan.

Hborg.jpg
Bild: Helsingborg Stad

Attraktiva stadskärnor med gott köpkraftsunderlag kommer att ha bäst förutsättningar i en tid där handeln genomgår stora förändringar. Då är det viktigt att ha en helhetstanke för fortsatt utveckling av stadskärnan för att skapa livskvalitet, attraktivitet och sysselsättning i staden.

- Stadskärnan är en stads skyltfönster. Därför vill vi växla upp arbetet med att skapa en levande och attraktiv stadskärna. Butiksytorna i stadskärnorna kommer på sikt att reduceras och koncentreras till vissa stråk. Därför måste vi i Fastighetsägarna City samarbeta för att få till ett attraktivt utbud längs våra stråk och platser, säger Jens Berglund, Regionchef Fastighets AB Balder.

Vi som fastighetsägare i Helsingborg har inte arbetat på detta sätt tidigare och det känns starkt och ganska unikt att vi nu går ut på marknaden tillsammans för att öka intresset för Helsingborg som etableringsort. 

- Att driva flöden kommer att bli extremt viktigt. Handeln kommer även i framtiden att vara det som driver flöden, men det kommer att krävas fler besöksanledningar som kommersiell och offentlig service samt ett stort utbud av restauranger och nöjen för att attrahera människor. Därför är vi väldigt glada att ha kommit igång med den här satsningen säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

Det nystartade projektet ”Sälj i city” som finansieras av Fastighetsägarna City samt Helsingborgs stad innebär utökade marknadsinsatser och taktisk säljbearbetning utanför Helsingborg i syfte att locka fler att etablera sig i city. Projektet kommer drivas av en arbetsgrupp med deltagare från Helsingborg City samt en deltidsanställd säljansvarig. Uppgiften blir att locka nya etableringar inom; handel, restaurang/café, kommersiella tjänster/service, upplevelser samt kontorsetableringar. Insatserna ska enbart riktas mot företag och organisationer som inte finns representerade i Helsingborg idag.

- Vi som fastighetsägare i Helsingborg har inte arbetat på detta sätt tidigare och det känns starkt och ganska unikt att vi nu går ut på marknaden tillsammans för att öka intresset för Helsingborg som etableringsort. När det sedan kommer en förfrågan ser vi var den passar i city utifrån vår gemensamma strategi för platsidentiteter och matchar sedan med fastighetsägaren som har bäst förutsättningar att ta emot etableringen, berättar Cassandra Jertshagen, VD Jefast AB.

Målet är att stärka den lokala attraktionskraften och bidra till 20 nyetableringar i Helsingborg city inom 2 ½ år.

- Vi tjuvstartade lite innan sommaren för att känna på marknadsintresset och har redan fått flera intressanta leads och förhoppningsvis faller ett par av dessa på plats redan i höst. Intresset har varit förvånansvärt stort och det känns oerhört spännande! säger Malin Wallett, näringslivsutvecklare och säljansvarig i projektet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.