Nya möjligheter i Arendal

19 februari 2020

NCC landade första hyresavtalet i Arendal Green Park 2013 och sedan dess har fler och fler företag etablerat sig här. I det som klassas som Sveriges bästa logistikläge. Senaste hyresavtalet skrevs med ICA som nu bygger nytt e-handelslager i områdets fjärde etapp. En sista byggklar tomt inom rådande detaljplan finns kvar där NCC kan bygga drygt 30 000 kvm. Och ytterligare 100 000 kvm mark ligger i skrivande stund inne hos Stadsbyggnadskontoret.

Diakrit.jpg
Illustration: Diakrit

Arendal Green Park ligger alldeles intill Göteborgs hamn, 12 kilometer från centrala Göteborg. 2013 flyttade Amring hit som första företag, nu finns även företag som Schenker och Fischer Scientific GTF här. Hit kan man transportera varor med både bil, båt och tåg och Sveriges bästa logistikläge innebär att man har 70 procent av Nordens befolkning inom en 50 mils radie. Göteborgs hamn har Nordens största utbud av sjöfartslinjer i oceanfart och täta förbindelser med Norra Europas olika hamnar. Hamnen är även den enda i Sverige som tar emot världens största containerfartyg.

De här 100 000 kvm plockade vi ut ur den första detaljplanen och innan jul fick vi ett positivt planbesked. Så just nu ligger allt inne hos Stadsbyggnadskontoret.

– Nu är även kombiterminalen utbyggd sedan ett år, berättar Maria Björsander, kundansvarig för uthyrning på NCC Property Development.

– Styrkan med läget är givetvis främst hamnen men även närheten till Volvo, menar Filip Bååw, projektledare på NCC Property Development. Och det är verkligen ett tacksamt läge för e-handelsaktörer som snabbt behöver kunna ta sig in till Göteborg eller fortsätta söderut.

E-handeln driver på

Senaste avtalet, som gjordes klart i våras, är med ICA som tillsammans med NCC utvecklar just ett nytt e-handelslager. Byggnationen pågår på Stora Bergstomten som är den fjärde etappen i Arendal Green Park. Lagret kommer att förse ICA-butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan och kommer också skapa nya arbetstillfällen för över 500 personer på sikt. Lagret ska stå klart i slutet av oktober.

Även Anders Svensson, vd för ICA Sverige, menar att den växande e-handeln driver utvecklingen. Just nu finns det ett stort och utökat intresse för logistikprojekt i stadsnära lägen.

– E-handeln växer snabbt i Göteborg och kunderna ställer allt högre krav på leveranser och sortiment. Många ICA-butiker runt Göteborg har gjort framgångsrika satsningar men volymerna har nu nått en nivå där det är enklare och mer effektivt för ICA-butikerna att samordna plock och leverans i ett gemensamt e-handelslager. Samtidigt kommer vi att kunna erbjuda bättre service till kund, säger han i ett pressmeddelande.

Nyligen sålde NCC projektet till ICA Fastigheter.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att skapa en infrastruktur för ICAs logistik och e-handel, säger Lena Boberg, vd för ICA Fastigheter.

100 000 kvm i nästa etapp

I samband med försäljningen riktar nu NCC in sig på nästa etapp i Arendal Green Park. Sydväst om logistikparken, utmed Arendalsvägen, finns ytterligare mark att exploatera.

Vi har en tomt kvar i Arendal Green Park. Och den är både stor och byggklar.

– De här 100 000 kvm plockade vi ut ur den första detaljplanen och innan jul fick vi ett positivt planbesked. Så just nu ligger allt inne hos Stadsbyggnadskontoret, berättar Maria Björsander.

– Här kommer vi kunna bygga cirka 50 000 kvm även om det kommer dröja några år, fortsätter Filip Bååw. Men vi hoppas verkligen att Stadsbyggnadskontoret börjar jobba med planen i år.

Marken har stora möjligheter, menar både Maria och Filip.

– Den är väldigt kuperad men vi skulle vilja ta tillvara berget i den mån det går. Det betyder att vi kommer kunna jobba med nivåskillnader och souterräng. I vissa delar kan det också bli fina utsiktslägen, något som kanske kan innebära någon annan verksamhet än logistik. Den här tomten har också mer distans till farligt gods-lederna. Vi kommer mest hålla oss till standardtakhöjden som för oss är 11,7 meter fritt under takbalk. Men kanske kan det bli tal om ännu högre takhöjd i vissa delar av planen.

En byggklar tomt kvar

Företag som är intresserade av att etablera sig i Arendal redan nu behöver emellertid inte vänta på den nya planen. NCC har möjligheter kvar i det första planområdet.

– Vi har en tomt kvar i Arendal Green Park, berättar Maria Björsander. Och den är både stor och byggklar.

– Här kan vi bygga en anläggning om drygt 30 000 kvm, inklusive entresolplan, beskriver Filip Bååw vidare.

– Den här tomten har vi sparat för en eller två större aktörer, det är vårt huvudspår just nu. Här kan man flytta in cirka ett år efter avtalsskrivning, avslutar Maria Björsander.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.