Nya logistikytor i Göteborg

30 januari 2019

Göteborgs Hamn AB har en längre tid arbetat för att få bygga logistikfastigheter på ett drygt 400 000 kvadratmeter stort område i direkt anslutning till hamnen. Nu har man fått klartecken och de första logistikfastigheterna på Halvorsäng beräknas stå klara för inflyttning under andra halvan av 2020.

Logistikfastigheter är hett eftertraktade i Göteborg – mycket tack vare Göteborgs hamn som är nordens största hamn med direktgående trafik till viktiga globala exportmarknader. Staden och hamnen ligger också centralt i Skandinavien med tre huvudstäder och 70 procent av Skandinaviens befolkning och industri inom en radie av 50 mil.

Fordonsindustrin och dess underleverantörer finns i regionen och kräver lagerytor. Samtidigt har det strategiska läget gjort att flera internationella e-handelsjättar etablerat nordiska centrallager intill. Det är några av anledningarna till att logistikfastigheter blivit en bristvara i Göteborgsområdet, vilket bland annat Business Region Göteborg konstaterade i en nyligen publicerad rapport.


I dagsläget håller vi på att bygga upp en organisation internt som kan ansvara för etableringen på bästa sätt. En viktig del är att vi ska tillse att våra hyresgäster har en hamnkoppling och kan bidra till mer gods över kaj.


1 000 000 kvm

Tillsammans med fyra stora logistikfastighetsaktörer offentliggjorde Göteborgs Hamn AB under 2015 planerna för en ny, nästan en miljon kvadratmeter stor logistikpark alldeles intill hamnen. Därefter gick det fort – idag har Bockasjö, Castellum, Eklandia och NCC påbörjat, färdigställt och i de flesta fall redan hyrt ut den absoluta merparten av fastigheterna i sina respektive etableringar, som tillsammans utgör hälften av det totala området. 

För hamnbolaget har det tagit längre tid, mycket på grund av uppstådda oklarheter i om Göteborgs Hamn AB eller något annat kommunalt bolag skulle ha uppdraget att utveckla de resterande drygt 400 000 kvadratmeter stora markytorna på Halvorsäng, som hamnbolagets område heter.


– Under tiden den frågan retts ut har vi kunnat göra marken på Halvorsäng byggklar, men mycket längre än så har vi inte kunnat gå utan att föregå beslut från vår ägare Göteborgs Stad, säger Magnus Nordfeldt, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Har klartecken

Under hösten 2018 fick så hamnbolaget ägardirektivet förtydligat vad gäller åtaganden inom logistikverksamhet. Det innebär att bolaget kan gå vidare med planerna att utveckla området Halvorsäng, som har både bygglov för 34 meters höglager och möjlighet till järnvägsanslutning.

– I dagsläget håller vi på att bygga upp en organisation internt som kan ansvara för etableringen på bästa sätt. En viktig del är att vi ska tillse att våra hyresgäster har en hamnkoppling och kan bidra till mer gods över kaj. Det står också i vårt ägardirektiv, säger Magnus Nordfeldt.

Göteborgs Hamn AB äger och förvaltar sedan tidigare en hamnnära logistikfastighet där DB Schenker är hyresgäst. Intill den finns även en till byggklar tomt, utöver marken på Halvorsäng. Totalt kan det bli strax över 300 000 kvadratmeter lagerytor på Göteborgs Hamn AB:s mark.

De första logistikfastigheterna på Halvorsäng beräknas stå klara för inflyttning under andra halvan av 2020.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.