Ny stadsdel utvecklas i Västervik

10 juni 2022

Skanska har i partneringsamarbete med Solhemsgruppen skrivit en avsiktsförklaring om att utveckla en ny hållbar stadsdel i Stenhamra, centralt i Västervik. Stadsdelen ska bli en naturlig förlängning av centrum med bostäder, kontor och affärslokaler.

Bild: Skanska
Bild: Skanska

Avsiktsförklaringen löper fram till utgången av 2023 då målet är att ha tecknat ett markanvisningsavtal.

– Det är verkligen inspirerande att få möjligheten att arbeta nära kund redan från starten i ett stadsutvecklingsprojekt som det här. Vi känner att det skapar förutsättningar och möjligheter för en hållbar och vördnadsfull utveckling av Västervik för alla som lever och verkar i staden och vi är oerhört stolta över att få vara en del av detta, säger Linda Elmgren, distriktschef på Skanska Sverige AB.

En stor del av Stenhamraområdet är idag parkeringsplats och när staden växer finns behov av bostäder i olika former. Avsikten är att skapa en naturlig förlängning av staden som arkitektoniskt väl knyter an till befintlig bebyggelse i staden. Förutom bostäder och lokaler är tanken att den nya staden ska bli en naturlig mötesplats som lockar, inte minst genom närheten till vattnet.

Byggnaderna i den nya stadsdelen ska alla vara miljöcertifierade. Här ska finnas plats för odlingar och uppsamling av regnvatten. Solceller för uppvärmning blir ett viktigt inslag i miljön, och cirkularitet och återbruk ska vara en tydlig ledstjärna i byggnationen.

För de boende bereds plats för odlingar och i området kommer ett så kallat mobilitetsnav att kunna härbärgera bilpool, cyklar och lådcyklar. Tanken är också att skapa en attraktiv strandmiljö i anslutning till Stenhamra.

Under det kommande året kommer Skanska och Solhemsgruppen i nära samarbete med kommunen att arbeta fram ett detaljerat förslag på hur stadsdelen ska utformas med syfte att nå fram till ett markanvisningsavtal under 2023. Givet att nödvändiga tillstånd är på plats är avsikten att kunna påbörja byggnationen under 2024.

– Vi är tacksamma att vi har fått förtroendet av Västerviks kommun att tillsammans med Skanska utveckla en ny, hållbar stadsdel med god arkitektur, säger Carl och Lars Williamsson från Solhemsgruppen.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.