Ny mark för logistik

9 november 2023

Kungsbacka har många företag och det finns en stor entreprenörsanda i kommunen. Det är övervägande små- och medelstora företag som verkar över hela 550 branscher. Och varje år startar drygt 600 nya företag. Med en sådan tillväxttakt ökar också trycket på kontorslokaler och ledig mark. Och planer finns.

 Simon Vedlund är näringslivsutvecklare i Kungsbacka och jobbar mycket från markfrågor. 


– Jag skulle säga att det finns stora möjligheter för både kontor, butik, industri och logistik att etablera sig framöver. Just nu finns omkring 70 000 kvm ledig industrimark i Fjärås med bästa läget längs med E6 och bra förbindelser såväl söderut som med 25 minuter in till centrala Göteborg.


Vi håller också på att planera för omkring 200 000 kvm ny verksamhetsmark i centrala delar av Kungsbacka utmed E6.

Det finns redan omkring 500 000 kvm verksamhetsområde i Fjärås med många växande bolag. Duveheds verksamhetsområde lockar både växande bolag i Kungsbacka och företag från övriga delar av regionen. 


– Vi håller också på att planera för omkring 200 000 kvm ny verksamhetsmark i centrala delar av Kungsbacka utmed E6. Vi är långt gångna och väntar på antagande.


– Dessutom står vi i startgroparna för nytt stort logistikområde med fantastiskt läge utmed E6 i södra Kungsbacka (Frillesås Rya). Här blir det omkring 350 000 kvm logistikmark med generösa höjder och exploateringsgrad, säger Simon Vedlund. 


Hur ser tidplanerna ut för dessa områden?

– Duvehedområdet i Fjärås finns tillgängligt nu. Frillesås Rya är överklagad och vi väntar på svar från Mark- och miljödomstolen. De två centrala områden i Klovsten och Västra Varla väntar vi på ett antagande. Även om några områden inte är klara så förbereds arbetet för att vi ska kunna vara snabba när väl allt är på plats. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.