Ny hyregäst till Werket

29 juni 2021

Med inflytt i oktober samlokaliserar Region Jönköpings län verksamheterna Länstrafiken, Kommunal utveckling och Smålands Turism med sina ca 150 medarbetare, till Werket i Jönköping. Avtalet som är tecknat gäller för sju år och avser kontors- och möteslokaler om ca 3 700 kvadratmeter.

Bild: Castellum
Castellum

Stort fokus har lagts på att hitta hållbara lösningar med exempelvis återbruk av interiöra material, samtidigt har alla verksamheter varit delaktiga i anpassningarna av lokalerna - allt för att uppnå ändamålsenliga och verksamhetsanpassade kontor. En viktig aspekt har även varit stora mötesrum och utbildningslokaler för Kommunal utveckling, då man tidigare tvingats hyra dessa externt.

- Att regionen valt Werket är mycket glädjande och ett bevis på attraktionskraften i vad vi kan erbjuda. Werket är möjligheternas arena, där traditionella kontorslösningar tillsammans med mer flexibla lösningar som Coworking och nyckelfärdiga kontor, ger en mycket intressant mix av företag och individer, berättar Andreas Georgii, Affärsområdeschef Castellum Jönköping.

Med Werkets läge uppfyller Castellum även regionens önskan om gångavstånd till Resecentrum, då det finns en uttalad vision om kollektivt pendlande både för personal och det stora antalet besökare. 

- Arbetsplatsens betydelse kopplat till välmående, service och att förenkla vardagen gör att många lockas av vad vi kan erbjuda i Werket. Vi har dialog med flertalet potentiella hyresgäster från olika branscher gällande kontor, men även aktörer som kan förstärka serviceutbudet i Werket, säger Åsa Brantgården, Kommersiell förvaltare Castellum Jönköping.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.