Nu lanseras CityKompetens

4 juni 2020

Coronapandemin har inneburit att centrumorganisationer över hela landet har tvingats ställa om sin verksamhet och snabbt hitta nya lösningar som stöttar näringslivet i city. Efter första raden krisåtgärder påbörjades mer långsiktiga satsningar för en stadskärna post-corona. Nu lanseras ett utbildningssamarbete mellan fem städer som ska hjälpa näringslivet att ta ännu ett kliv framåt.

handel.jpg
Bild: Pixabay

Digitaliseringen och utvecklingen har gått i en rasande takt de senaste två månaderna. Omställningen för handlare, krögare och andra företagare i stadskärnan har varit avgörande för deras överlevnad. Fokus har dels varit att kapa kostnader men framförallt att hitta nya affärsmodeller. Som ett stöd i den omställningen har nu fem samverkansbolag gått samman och tagit fram ett digitalt utbildningspaket för sina medlemmar. De medverkande bolagen är Malmö Citysamverkan, Helsingborg City, Innerstaden Göteborg, City Örebro och Linköping City Samverkan.

Samma utmaningar

- Vi har ett starkt kollegialt nätverk och i samband med våra nationella avstämningsmöten insåg vi att vi hade samma utmaningar runt om i våra stadskärnor. Så vi valde att samarbeta istället för att uppfinna hjulet var för sig, säger Stina Storm vd City Örebro.

Vi valde att samarbeta istället för att uppfinna hjulet var för sig.

- Via videomöten kunde vi arbeta effektivt och tillsammans tog vi fram ett digitalt utbildningspaket specifikt för företagare i city. Vi vill hjälpa de små aktörerna att dels kunna göra mesta möjliga i rådande läge och dels rusta sig för hur det ser ut post-corona och kunna ta del av marknader som sträcker sig utanför stadskärnan, säger Pia Sandin, Malmö Citysamverkan. 

Utbildningar lanseras

Förfrågan gick sen ut till ett antal företag och nu kommer utbildningsplattformen att lanseras tillsammans med Finemanget från Örebro och Hillye of Sweden från Göteborgstrakten. Utbildningarna innebär 8-10 filmsekvenser inom varje ämne som på ett både informerande och inspirerande sätt ger deltagaren ny kunskap. Upplägget är tänkt att vara optimalt för företagare som i sin egen takt, och när de passar dem, kan titta på filmerna, prova i sin verksamhet och kunna se olika avsnitt vid fler tillfällen om de önskar.

- Vi startar med tre utbildningar i Instagram, Facebook och Visual merchandise. Delar av den finansiering vi går in med kommer även att gå till utveckling och nya utbildningar så vår förhoppning är att vi ska kunna bygga upp en bra grund för företagen att klara omställningen, säger David Nilsson, vd Linköping City Samverkan.

- I Helsingborg tog vi fram en E-handelsutbildning tillsammans med ECommerce park och staden. Eftersom den har spridit sig till andra kommuner så tror vi att det här upplägget med en gemensam satsning är riktigt bra, säger Hanna Candell, Helsingborg City.

- I dagsläget är samverkan viktigare än någonsin. Tillsammans kan vi försöka leda företagen ur krisen in i det som blir framtidens stadskärna. Fler stadskärnor är så klart välkomna att haka på plattformen, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.

Utbildningssatsningen CityKompetens har finansierats av de olika städerna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.