Nu byggs Halvorsäng Logistikpark

25 augusti 2022

Inom kort sätts spaden i jorden för skapandet av Halvorsäng Logistikpark, i ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn. Castellums och Göteborgs Hamns gemensamma utvecklingsbolag ska här utveckla 270 000 kvadratmeter logistikmark.

Mariette Hilmersson, vd för Castellum Väst, konstaterar i ett pressmeddelande tidigare i vår:

– Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen.

Efter noggrann utvärdering av området Halvorsäng beslutade Göteborgs Hamn att skapa ett joint venture-företag med en privat aktör. Castellum valdes i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet var viktiga faktorer. I juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring om ett bolag där Castellum och Göteborgs Hamn AB äger lika delar, vilket formellt klubbades av kommunfullmäktige i slutet av november.

Den första etappen har nu startat och hela området ska vara färdigutvecklat inom fyra år.

Ett unikt logistikläge

– Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens mest kompletta fartygs- och inlandsnätverk. Läget är idealiskt för att hantera inkommande gods via sjövägen, och vidare distribution genomförs enkelt via ett stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.


Från anläggningen är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret. I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution. Sedan i december 2021 finns dessutom Halvors länk, en ny väg som underlättar godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn.

Läget är idealiskt för att hantera inkommande gods via sjövägen, och vidare distribution genomförs enkelt via ett stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil.

Området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Några blir upp till 35 meter höga med möjlighet att yteffektivt lagerhålla stora volymer. Allt byggs på stadig berggrund, vilket ger hög bärighet. När hela området står klart 2026 ska den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm och cirka 700 personer beräknas ha sin arbetsplats här.

Stort tryck

I juni tecknade en stor e-handelsleverantör avtal för en 25 000 kvm stor lager- och logistikanläggning i området.

– Det enastående läget med möjlighet att snabbt nå kunderna i Göteborgsregionen på ett effektivt sätt är vad det som fällde avgörandet för kunden, som är ledande aktör inom sitt segment, menar Hans Sahlin, logistikchef på Castellum, i ett pressmeddelande.

Anläggningen som nu planeras kommer ha höga hållbarhetsambitioner; en stomme av trä, solceller monterade på taket motsvarande en årsproduktion på 3 GWh och en väl utbyggd laddinfrastruktur för distributionsfordon. 

– Just nu har vi ett otroligt stort tryck och flera etableringsförfrågningar på Halvorsäng Logistikpark och många ledande företag inom olika segment förstår att detta är ett absolut premiumläge för logistiktunga aktörer, menar Mariette Hilmersson, i ett pressmeddelande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.