Nu är SeaU invigt

2 mars 2021

Helsingborgs främsta stadsutvecklingsprojekt, SeaU Helsingborg, är nu färdigställt och Clarion Hotel Sea U öppnar. Bakom satsningen står byggherren Midroc som efter en markanvisningstävling har utvecklat bland annat 155 bostäder, ett kongresshotell, butiker, restauranger och verksamhetslokaler mitt i centrala Helsingborg och med full utsikt över Öresund.

Projektet startade 2016 när populära Ångfärjestationen flyttades 75 meter närmare kajkanten, vilket möjliggjorde utveckling av ny bebyggelse och nya offentliga platser.

I SeaU har Midroc satsat på hållbar utveckling på flera plan; en arkitektoniskt tilltalande stadsmiljö för invånare och besökare, hållbara material för att minska miljöbelastningen och främja hälsa och välbefinnande, centralt belägna bostäder samt nya jobb och tillväxt i regionen.

Anläggningen kommer att skapa välbehövliga jobb, men framför allt kommer den genom sin placering, utsikt och fina utformning att bli en central plats för möten och umgänge för helsingborgare, näringsliv och besökare.

- Genom det här stadsutvecklingsprojektet bidrar Midroc till att profilera staden ytterligare som en mötesstad, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande i Midroc Properties. Helsingborgs läge vid Öresund är svårslaget, och staden attraherar många både större och mindre event. Nu tillkommer Clarion Hotel Sea U, en ny mötesplats för både invånare och besökare.

– Äntligen öppnar SeaU. Anläggningen kommer att skapa välbehövliga jobb, men framför allt kommer den genom sin placering, utsikt och fina utformning att bli en central plats för möten och umgänge för helsingborgare, näringsliv och besökare. Tack till Midroc och Clarion för gott samarbete och för att ni tror på Helsingborg, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

SeaU Helsingborg avslutar omdaningen av det gamla spårområdet som skilde staden från vattnet. En lång hamnpromenad från Gröningen till SeaU har blivit ett populärt mål för helsingborgare och besökare.

- SeaU Helsingborg kännetecknas av högkvalitativa material som ger en lång livslängd. Med en variation av tegelfasader i bostadskvarteret, och ljusa stenfasader till hotellet relaterar vi till stadens byggnadstradition och knyter an till de arkitektoniska värden som finns i Helsingborgs centrala delar, säger Johan Svedström, affärschef i Midroc Properties.   

Om stadsutvecklingsprojektet SeaU Helsingborg

Midroc Properties har utvecklat SeaU Helsingborg för att skapa en ny, attraktiv och pulserande mötesplats för helsingborgare, näringsliv och besökare. Mitt i stadens centrum har vi byggt 155 nya bostäder, restauranger, butiker och lokaler samt en ny hotell- och kongressanläggning med bland annat 250 rum och en kongresskapacitet på drygt 1 200 personer.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.