Norra Stationsgatan växer fram

12 december 2017

Norra Stationsgatan kommer att bli en av Stockholms mest intressanta och tillgängliga destinationer där Hagastaden möter Vasastaden. Norra SAtationsgatan är Unikt med sin Kombination av kvalitativt serviceutbud med inriktning på matupplevelser, levande stråk och närheten till Stockholms konstkvarter, menar David Johansson, fastighetschef på Humlegården Fastigheter AB.

Illustration: Peter Becht

En gemensam vision, framtagen av femton aktörer, har som mål att göra Norra Stationsgatan till en av Stockholms mest intressanta destinationer. Humlegården Fastigheter AB är en av aktörerna som har siktet inställt på att skapa attraktiva kvarter som är öppna dygnet runt.

– Planerna för Norra Stationsgatan och Hagastaden är mycket intressanta. Här pågår en omfattande utveckling som beräknas pågå fram till år 2025, säger David Johansson.

Vision med flera år på nacken

David Johansson backar bandet när han pratar om den gemensamma visionen.

– Hagastadens Vision 2025 med målsättningen att skapa en vetenskapsstad i världsklass, skrevs redan 2007. I kölvattnet av den bildades föreningen Hagastaden Fastighetsägare som aktivt arbetar för att uppfylla visionen. 2014 bildade vi en arbetsgrupp bestående av de fastighetsägare som är aktiva längs Norra Stationsgatan. Vi började med att identifiera gatans själ och en gemensam vision för den framtida utvecklingen. Nu har vi en aktiv byggherresamverkan med regelbundna träffar med Stockholms stad. Detta för att säkerställa en bra helhet och att vi alla arbetar mot visionen.

Visionen, "Norra Stationsgatan ska bli en av Stockholms mest intressanta destinationer där Hagastaden möter Vasastaden", kommer att nås genom att utveckla nya och befintliga kvarter, menar David Johansson.

– Det skapar bestående värden för såväl kommersiella aktörer som boende och besökande.

Gatan behöver fyllas Stockholms stad byggde om gatan för ett par år sedan, berättar David Johansson.

– Nu handlar det om att fylla kvarteren med rätt innehåll.

Idag är kvarteren kända för sina gallerier men behöver enligt David Johansson förstärkas med mer handel, service och matupplevelser.

– Det är påvert på matfronten och det behöver vi jobba med. Ett första steg är att vi breddat trottoarerna på ena sidan för att möjliggöra för uteserveringar att ta plats.

Kvalitativt Serviceutbud

Norra Stationsgatan utvecklas i snabb takt med nya bostäder och kontor. Utöver satsningen på restaurangutbudet är det även viktigt att erbjuda en bra närservice.

– I och med den snabba utvecklingen behöver serviceutbudet ses över. Vi kommer att behöva etablera basservice såsom butiker, kemtvätt, vårdcentral och förskolor.

Det som gör Norra Stationsgatan unik är närheten till Stockholms spännande konstkvarter, säger David Johansson.

Hagastaden växer

I Hagastaden går utvecklingen på högvarv. Fullt utbyggt kommer cirka 50 000 människor att arbeta i Hagastaden och det byggs 6 000 bostäder i flera etapper. Även tillgängligheten har ökat i och med Citybanans nya station. Under 2024 förväntas också tunnelbanestationen i Hagastaden tas i bruk, som en del av den nya gula linjen mot Arenastaden.

– Vi har också en stor kommande kontorsvakans på Hälsingegatan 38 när Arbetsförmedlingen lämnar cirka 25 000 kvm under andra kvartalet 2019. Att området är på frammarsch råder ingen tvekan om, enligt David Johansson.      

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.