Nästa steg för Fixfabriken

22 april 2020

Göteborgs Stad öppnar nya markanvisningar för Fixfabriksområdet den 15 april 2020 då det är dags för kvarteren 3 och 6. De är nästa steg efter kvarter 5 som markanvisades i höstas i ett av Göteborgs mest intressanta stadsutvecklingsområden.

Visionsbild Fixfabriksområdet.

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området, känt som Bussgaraget, ska omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

– I höstas hade vi den första markanvisningen med kvarter 5. Nu tar vi nästa steg med kvarteren 3 och 6. Området är ett av mest intressanta stadsutvecklingsområden vi har idag i Göteborg. Läget och storleken med plats för totalt 1 200 bostäder är närmast unikt. Det är också kul att se hur det redan omvandlas där Balder och HSB redan nått långt i att bygga sina nya kvarter, säger Mikaela Löndén, projektledare på Fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Området är ett av mest intressanta stadsutvecklingsområden vi har idag i Göteborg. 

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet. Kvarteren 3 och 6 som nu markanvisas ingår i den del som kallas Bussgaraget som totalt består av sex kvarter. Skalan på kvarteren kommer variera från 3–4 till 6–7 våningar. De nya bostäderna bygger vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan.

Ovanligt stort område Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden. Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt sex hektar och kommer innehålla totalt 1 200 bostäder men ger även plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelse som både ska samspela och sticka ut.

Del av en utökad innerstad Området i stadsdelarna Sandarna och Kungsladugård ligger i närheten av Mariaplan, Majornas centrala knutpunkt med butiker, service och restauranger. Det är nära till rekreation i Slottsskogen och Klippan med Röda sten. Här går också spårvagnslinjerna 3, 9 och 11. Miljön är präglad av historiska landshövdingehus och en stark lokal förankring för många av dem som bor här. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar kommer bevaras. Området ingår i det som kallas den ”utökade innerstaden” vilket markerar ett växande Göteborg med efterfrågan på bostäder.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.