Nästa generations arbetsplats?

20 februari 2020

Hur ser nästa generations arbetsplats ut? Det var frågan Edsbyn ställde sig själva när de under Stockholm Furniture & Light Fair 2020 presenterade ett nytt interaktivt monterkoncept som skulle väcka tankar och funderingar kring framtidens arbetsplatser. Konceptet gick under namnet #rethinkwork och var ett samarbete med designbyrån Superlab.

Edsbyn.jpg
Bild: Edsbyn

Edsbyn ville under årets mässa få människor att stanna upp, ställa frågor och våga lyssna. Konceptet #rethinkwork är startskottet för en grundlig och ärlig analys av människan på arbetsplatsen.

– Edsbyn har funnits i 120 år, hemligheten med vår framgång är förmågan till förändring. Målet med #rethinkwork var att hitta nya lösningar för en funktionell och trivsam arbetsplats även i framtiden, säger Bengt Gunnarsson, VD på Edsbyn.

Det räcker inte att ifrågasätta arbetsplatsen. Vi måste gå djupare, tänka större och öppet fråga öppet vad som är en plats för arbete? 

Digitaliseringens framväxt har under de senaste åren bidragit till att behovet av fysiska miljöer förändrats, inte minst på arbetsplatsen. Edsbyn har därför valt att undersöka vad den nya generationen efterfrågar, och baserat på det ta fram möbler som uppfyller dessa nya krav. Det första steget presenterades under Stockholm Furniture & Light Fair där Edsbyn presenterade en monter, framtagen tillsammans med Superlab och formgiven av Jens Fager. I montern utfördes dessutom en studie i realtid för att samla in mer information och få en större förståelse för behoven kring just framtidens arbetsplatser.

Ambitionen med årets monter var att erbjuda en oväntad och inspirerande upplevelse som uppmana till diskussion. Montern bestod av tre olika zoner som möblerats med produkter ur Edsbyns befintliga kollektioner. De tre zonerna representerade olika delar av en arbetsplats; koncentration, samarbete och lounge.

– Det räcker inte att ifrågasätta arbetsplatsen. Vi måste gå djupare, tänka större och öppet fråga öppet vad som är en plats för arbete? Jag tror att det kommer ske stora förändringar framöver, vi kommer behöva anpassa våra arbetsytor efter en föränderlig och dynamisk miljö. Möblerna bör därför vara anpassade för olika typer av individer och inte bara vara låsta vid en person, säger Niklas Madsen, VD och medgrundare av Superlab.

Håll utkik efter mer under året!

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.