Motvind för svenska företag

8 februari 2023

Ökade kostnader och hushåll med försämrad köpkraft. Det kommer att skapa utmaningar för många av Sveriges företag under 2023. Intrums färska helårssiffror för 2022 tyder på att företagens ekonomiska förutsättningar är tuffare nu än de varit på länge. Hög inflation ger de flesta konsumenter en försämrad köpkraft samtidigt som det medför ökade kostnader för företagen. Dessutom förväntas både inköpspriser ökat och lönekostnader stiga under 2023.

företag webb 1.jpg
Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum Skandinavien och Intrum Sveriges vd Julia Reuszner.

Under fjärde kvartalet 2022 registrerade Intrum Sverige 11 procent fler inkassoärenden bland företag jämfört med motsvarande period föregående år. Det är oroande siffror, som med största sannolikhet kommer att fortsätta att stiga.

Allt pekar mot tuffa tider

– Under andra halvåret 2022 såg vi att företagen kämpade med att betala sina räkningar i tid och det råder ingen tvekan om att kostnadsökningen blir allt svårare för dem att hantera. Det är en oroande utveckling eftersom att allt tyder på att 2023 kommer att bli ett mycket utmanande år för många svenska företag, säger Intrum Sveriges vd Julia Reuszner.

När hushållen dessutom får sämre köpkraft sjunker efterfrågan och det kommer att göra det svårt för de flesta företag att öka sina försäljningsintäkter.

Många företag vill överföra sina kostnadsökningar till konsumenterna genom höjda priser, men det är inte så lätt i dagsläget. Inflationen gör att många konsumenter tvingas minska sitt sparande och de flesta får en lägre köpkraft.

Betalningsförmågan fortsatt stabil för de flesta 

Hittills har svenska konsumenter - trots allt - klarat sig bra med tanke på de senaste årens tuffa ekonomiska förutsättningar. Under helåret 2022 registrerades cirka 10 procent färre inkassoärenden jämfört med 2021 och under sista kvartalet 2022 var antalet inkassoärenden fortsatt 20 procent lägre jämfört med vid pandemins början. Även om elräkningarna i framför allt södra Sverige har varit höga har det hittills genererat få inkassoärenden.

– Det finns flera anledningar till att vi fortsatt ser en förhållandevis låg andel elräkningar som blir inkassoärenden, men en stark arbetsmarknad och att många har kunnat spara pengar under pandemin är de främsta skälen, säger Julia Reuszner.

Vägen till betalningsproblem kort

Om företagens även fortsättningsvis får tampas med kraftiga kostnadsökningar, med fler konkurser som följd, kommer fler bli arbetslösa. Då kan vägen till betalningsproblem bli kort för många svenskar.

– De flesta hushåll klarar av en generell kostnadsökning på 10-12 procent. Däremot blir situationen en helt annan om du blir av med jobbet, och därmed kan förlora upp till 50 procent av din inkomst. Då kan det bli svårt att få pengarna att räcka till alla räkningar och utgifter under månaden säger Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum Skandinavien.

Än finns det inte heller något tydligt tecken på ljus i tunneln för svenska företag.- Inköpspriserna fortsätter att öka och arbetskostnaderna väntas stiga ytterligare under 2023. Det finns heller inga allmänna stödpaket i sikte.

– Under pandemin fick många företag ta del av omfattande offentliga stödpaket, men det finns av olika skäl inget som tyder på att några liknande bredare stöd är på väg. När hushållen dessutom får sämre köpkraft sjunker efterfrågan och det kommer att göra det svårt för de flesta företag att öka sina försäljningsintäkter, säger chefsanalytiker Morten Trasti. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.