Mot nytt normalläge?

27 juni 2023

Köpkraften har under de senaste månaderna fallit brant från historiskt höga nivåer. Fallet förväntas fortsätta under hösten då ökningen av levnadsomkostnaderna når sin kulmen. Hushållen förväntas fortsätta anpassa sin konsumtion när plånboken kräver det och framöver behöver en större del av hushållens inkomster läggas på boendet.

I årets andra konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i fasta priser till -7,5 procent för 2023 och -0,5 procent 2024. Det är en större förväntad nedgång än för hushållens totala konsumtion som prognostiseras till -3,5 respektive 1,6 procent.

- Hushållen förändrar sitt konsumtionsmönster allt eftersom de fasta utgifterna växer i och med stigande räntor och hyror. Försäljningen i detaljhandeln förväntas under året minska mer än den totala hushållskonsumtionen. För flera konsumtionsposter ändrar hushållen sina inköp och försäljningen korrigeras mot försäljningsnivåer i linje med före pandemin. För branscher kopplade till hemmet innebär det negativa prognoser, samtidigt som branscher med mindre kapitaltunga varor ser ljusare prognoser i år, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Även om prognoserna pekar mot en nedåtgående försäljning på aggregerad nivå, finns möjligheter för de koncept som kan sin marknad. 

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 3,4 procent under första kvartalet 2023. I löpande priser väntas den totala detaljhandeln växa med 0,5 procent under 2023. Dagligvaruhandeln förväntas växa med 7 procent och sällanköpsvaruhandeln minska med 4 procent. Tillväxten förväntas vara fullt prisdriven under året, där takten på prisutvecklingen i dagligvaruhandeln successivt sjunker månadsvis.

- Kundernas ökade fokus på pris har varit påtagligt under det senaste året, inte minst i dagligvaruhandeln där beteendeförändringarna har varit tydliga. För butikerna i handeln är det nu viktigare än på länge att känna sina kunder och veta hur de agerar. Även om prognoserna pekar mot en nedåtgående försäljning på aggregerad nivå, finns möjligheter för de koncept som kan sin marknad. För vissa kommer det att handla om överlevnad fram till 2025 då det ser något ljusare ut, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

- För dagligvaruhandeln lättar trycket på några av de bakomliggande faktorerna till prisuppgångarna, vilket indikerar en successivt lägre prisutvecklingstakt under året. Prognosen är en livsmedelsinflation på 12 procent under 2023, jämfört med 2022. En torr sommar likt den 2018 riskerar dock att förhala den processen, avslutar Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras ned med 0,1 enheter till -1,7 för 2023. Hushållens konsumtion och minskade investeringar påverkar utfallet mest negativt. För 2024 revideras utfallet ned med 0,3 enheter till 1,4 procent. Riksbankens styrränta förväntas uppgå till 3,75 procent i slutet av 2023 och 3,0 i slutet av 2024.

Källa: HUI

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.