Moderna logistikytor till Gävle Hamn

19 februari 2021

Under 2019 förvärvade logistikföretaget Haegerstrands 15 000 kvadratmeter mark i Gävle Hamn. Nu är man i full gång med byggnationen av det som ska bli en modern och energieffektiv byggnad.

Haegerstrands är ett av Sveriges äldsta logistikföretag som tillhandahåller olika logistiktjänster, spedition och tullhantering. Byggnationen på den 15 000 kvadratmeter stora marken i Gävle Hamn sker i två faser och just nu byggs fas 1. Om allt går enligt plan står den moderna logistikfastigheten klar under andra kvartalet 2021.

Optimala lösningen

– Nästa projekt blir att genomföra Fas 2 och där ser vi flera olika alternativ. I samråd med intressenter kommer vi sätta upp den optimala lösningen, säger Veronica Wallin, vd på Haegerstrands.

Det nya logistikområdet ligger nära till hamnens flera terminaler och med anslutning till järnvägen och två Europavägar. De korta och kostnadseffektiva transporterna från hamn till lager lämpar sig bra för företag inom export- och import, e-handel och tredjepartslogistik.

– Det optimala för oss är en eller flera kunder som har behov av lagringskapacitet men som vi också får sköta andra tjänster för som transporter, gods-och tullhantering. Här finns möjlighet till både lager och kontor.

I Gävle Hamn har Haegerstrands redan etablerade ytor på 8 400 kvadratmeter och ytterligare ytor är på väg under den kommande våren i centralt läge inne i Gävle Hamn. I första hand letar man efter långsiktiga hyresgäster, och som hyresgäst kan man vara med och påverka utformningen av lokalerna.

– Det är möjligt, vi är lyhörda och utgångspunkten för oss är att kundanpassa lokalen. Det är det fina med att vara med från början, säger Veronica Wallin.

Planer på att utöka ytorna

På kort tid har Haegerstrands utökat sin kapacitet och förvärvat mark. När dessa etableringar är klara är det inte helt otroligt att man förvärvar ytterligare ytor för att möta de ökande behov som finns i regionen. Under 2020 har många företag varit avvaktande i sina beslut på grund av Coronapandemin men redan nu märker Haegerstrands av en större efterfrågan.

– Jag ser väldigt positivt på logistikmarknaden, i vår region finns det begränsat med logistikområden för nyetableringar och för företag som behöver växa. Vår målsättning är att fortsätta utveckla Haegerstrands och erbjuda våra kunder lagringsmöjligheter. Vi har en positiv framtidstro, en ytterligare faktor är att Gävle Hamn växer, containerterminalen byggs ut till dubbel kapacitet och den nya terminalen väntas vara i drift under 2021, avslutar Veronica Wallin.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.