Minska risken för smitta

4 mars 2021

Visste du att andningsluften som är förorenad med viruspartiklar stannar på exakt samma höjd under en viss tid? Med luftrenaren sasoo sugs luften i ett rum in ovanifrån och på så sätt säkerställer man att skadliga aerosoler avlägsnas både snabbt och effektivt. Och risken för att sprida vår tids virus minskar.

sasoo.jpg
Bild: Solectro

Aerosoler är små suspenderade partiklar som rör sig i luften under lång tid och de sjunker mycket långsamt till marken. Andningsluft som är förorenad med viruspartiklar förblir därmed kvar på exakt samma höjd under en viss tid som gör att vi andas in luft från andra människor i samma rum. Men med luftrenaren sasoo sugs luften in ovanifrån och på så sätt säkerställer man att skadliga aerosoler avlägsnas både snabbt och effektivt.

Luftrenaren sasoo effektiviserar luftflödet eftersom det inte behöver passera några fysiska hinder innan det sugs in i luftrenaren uppifrån.

Denna procedur har även betydelse för rummets flödestermik eftersom på vintern litar vi till att radiatorerna värmer upp rumsluften. Vid uppvärmning stiger rumsluften uppåt och då även viruskontaminerade aerosoler. Luftrenaren sasoo effektiviserar luftflödet eftersom det inte behöver passera några fysiska hinder innan det sugs in i luftrenaren uppifrån. Vid ett luftinsug underifrån nära golvet så måste flödet först gå runt möbler och liknande.

Beroende på rummets takhöjd så klarar luftrenaren sasoo sex stycken luftbyten under en timme i ett rum upp till 100 kvm.

Suget kan regleras med ett vridreglage. Enhetens volym ändras beroende på luftvolymflödet; ju mindre luft som sugs in, desto tystare är sasoo. Vid normal drift håller den en ljudnivå på 52 dB (A) (samtalsnivå).  Och tack vare tillverkarens många års erfarenhet av luftrening av rum i omedelbar närhet av människor har de minskat lufthastigheten så pass att inget drag uppstår – inte ens i direkt närhet av aggregatet.

Placera gärna luftrenaren sasoo mittemot en värmekälla eller i mitten av ett rum. Som standard står sasoo på samma ställe hela tiden, men behöver den flyttas så separera luftrenaren från stativet först. Önskar man att ha en luftrenare som enkelt går att flytta mellan olika rum så finns det en variant med hjul.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.