Miljötake på hybridkontoret

20 juli 2023

Frågan om medarbetare ska jobba på kontoret eller inte har sedan pandemin stötts och blötts. Majoriteten har kommit fram till att det inte var bättre förr och att hybridkontoret är här för att stanna. En mix alltså. Hybridkontoret är att föredra av flera anledningar men den som oftast inte hamnar överst på listan är faktiskt miljön. Men en ny studie visar att hybridarbete, där personalen varierar sitt arbete mellan kontoret, hemmet och lokala delade arbetsplatser, kan ge stora utsläppsminskningar från företagen. Det skriver Miljö & Utveckling.

Hybridkontoret är att föredra av flera anledningar men den som oftast inte hamnar överst på listan är faktiskt miljön. Men en ny studie visar att hybridarbete, där personalen varierar sitt arbete mellan kontoret, hemmet och lokala delade arbetsplatser, kan ge stora utsläppsminskningar från företagen. Det skriver Miljö & Utveckling.

Genom att erbjuda valmöjligheter för att arbeta närmare hemmet kan vi minska en arbetares koldioxidutsläpp med 70 procent.

Redan 2014 visade forskning från KTH att verksamheter kunde minska sina utsläpp och kostnader från resor, bland annat genom att låta medarbetarna arbeta hemifrån. Alltså att flexibla arbetsformer också är bra utifrån ett miljöperspektiv. Nu visar en ny studie att hybridarbete kan ge stora utsläppsminskningar från företagen. Och såklart är det så fortfarande. Miljö & Utveckling skriver om den nya undersökningen som genomförts i London, Los Angeles, New York City, Atlanta, Manchester och Glasgow. Studien visar att genom minskat resande till och från kontoret kunde man i vissa städer minska koldioxidutsläppen med så mycket som 80 procent. Undersökningen är utförd av International Workplace Group, i samarbete med teknikkonsultföretaget Arup.

Atlanta hade enligt undersökningen potential att minska transport- och kontorsutsläpp med hela 90 procent, följt av Los Angeles och New York. Glasgow i Storbritannien kunde enligt undersökningen minska utsläppen med 80 procent, följt av Manchester som ansågs kunna minska utsläppen med 74 procent och London med 49 procent. Utsläppsminskningarna i städer som London kan enligt undersökningen ske genom att använda en mix av stadskontor och lokala arbetsplatser.

I USA är transportutsläppen per person 2,5 gånger högre än i Storbritannien på grund av större och mindre bränsleeffektiva fordon samt mindre användning av kollektivtrafik. Därmed finns det enligt undersökningen en högre potential för utsläppsminskningar. Dessutom visar undersökningen att lokala arbetsplatser har lägre utsläpp per kvadratmeter golvyta än centrala huvudkontor eftersom de har högre utnyttjandegrad.

– Femdagarspendling till stadskärnorna har störst koldioxidavtryck av alla arbetsmodeller. Genom att spendera mindre tid i, eller på resa till, stadskärnorna kan vi minska utsläppen från både byggnader och fordon. Genom att erbjuda valmöjligheter för att arbeta närmare hemmet kan vi minska en arbetares koldioxidutsläpp med 70 procent. De flesta företag har möjlighet att göra detta redan idag, säger Mark Dixon, vd på IWG, i en kommentar.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.