Mest positiva till kontoret

4 maj 2023

Unga vill jobba flest dagar på kontoret, är mest positiva till obligatorisk kontorsnärvaro och var tredje har blivit kär på jobbet. Castellums årliga rapport "Framtidens arbetsliv" undersöker trender, drivkrafter och krav på morgondagens arbetsplats.

castellum webb.jpg
Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum AB. Bilder: Castellum

Castellum släppte nyligen sin rapport "Framtidens arbetsliv 2023".

- Rapporten är full av kunskap som är viktig för varje verksamhet som vill utveckla och skapa en framgångsrik arbetsplats. Det är spännande att se vad dagens kontorsarbetare tycker skapar en attraktiv arbetsplats, men också vilken roll arbetsplatsen spelar för att bygga företagskultur, samarbete och innovation, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum AB.

För fjärde året i rad har Castellum undersökt vad kontorsarbetare önskar sig av sina arbetsplatser. I år ingår även Danmark och Finland i undersökningen och över 4 000 kontorsarbetare har svarat på frågorna.

I årets rapport framkommer bland annat att:

  • 2 av 3 anser att arbetsplatsen är viktig för sitt sociala liv.
  • Nästan hälften av de unga (<25 år) skulle vara positiva till obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan.
  • Var tredje medarbetare och chef anser att samarbetet blir lidande av distansarbete
  • 9 av 10 kontorsarbetare har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan.
  • Färre än hälften av de nordiska företagen har en företagsövergripande policy kring distansarbete

I rapporten kan du även läsa vad som gör arbetsplatsen mest attraktivt, vilken skillnad som finns mellan de nordiska länderna i synen på distansarbete, hur utbrett coworking är i olika städer och vem som kan tänka sig att dela kontorsytor.

Ladda ner hela rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.