Mengus tecknar nytt avtal med SAS

20 mars 2018

SAS och Mengus har nu ersatt Triple-Net-avtalet med ett sedvanligt hyresavtal. Under det nya avtalet hyr SAS ytor om ca 15 000 kvm. Mengus tar även över ansvaret som hyresvärd för övriga hyresgäster i fastigheten.

Mengus, som äger den 45 000 kvm stora kontorsfastigheten Frösundavik, har tecknat ett nytt hyresavtal med SAS.

Fastigheten uppfördes ursprungligen som SAS huvudkontor.

2003 genomfördes en s k Sale-Lease-Back-affär varefter hela fastigheten hyrdes genom ett s k Tripple-Net-avtal, och det är detta avtal som Mengus och SAS nu ersätt med ett sedvanligt hyresavtal.

Under det nya avtalet hyr SAS ytom om ca 15 000 kvm. Mengus tar även över ansvaret som hyresvärd för övriga hyresgäster i fastigheten från att tidigare främst ha haft ett förvaltningsansvar med begränsade möjligheter att genomföra utvecklingsåtgärder.

Vakans inom kort

I Frösundavik finns ytterligare vakans, berättar Hansi Danroth, Senior Partner Mengus.

– Vi har cirka 3 000-5 000 kvm vakans som kommer loss framöver så de marknadsför vi nu, säger han.

Långsiktig affärsplan

Per Niklasson, Managing Partner på Mengus, berättar att Mengus förvärvat Frösundavikfastigheten med en mycket långsiktig affärsplan, upp till 15 år.

– Genom överenskommelsen med SAS kan vi nu accelerera planen och omgående påvörja förädlingsprocessen, inklusive omhändertagandet av övriga hyresgäster som tillsammans hyr ca 20 000 kvm, bland andra Schneider, Merck, Enaco och fort, säger Per Niklasson.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.